Náš tip
Poskytování stravenek

Dotaz: Jsem zaměstnán v jedné obchodní společnosti a jsem členem závodního výboru odborové organizace. Na webu Odborového svazu UNIOS byla srozumitelně vysvětlena problematika poskytování...

Výpověď z pracovního poměru

Dotaz: Prosím vysvětlit, jak má být konkretizován důvod ve výpovědi, aby výpověď byla platná.

Cestovní náhrady

Dotaz: Zaměstnavatel mně nevyplácí cestovní náhrady. Mohu z tohoto důvodu okamžitě zrušit pracovní poměr? Mohu v případě konkurzu vyhlášeného na zaměstnavatele cestovní náhrady uplatnit...

Dohoda o rozvázání pracovního poměru

Dotaz: Prosím vysvětlit vše ohledně rozvázání pracovního poměru dohodou. Zejména mně jde o to, zda lze dohodu zrušit, zda v ní musí být uvedeny důvody a kdy lze pracovní poměr dohodou...

Evidence pracovní doby

Dotaz: Při pozdním příchodu do zaměstnání, např. o 10 minut z důvodu, že pracovník např. zaspal, musí napracovat minimálně 15 minut, protože prý program na evidenci pracovní doby tak...

SSH 2019 – šipky a stolní tenis

Letošní sportovní rok, stejně jako v předchozích letech, ukončí turnaje v šipkách a stolním tenise. Vzhledem k tomu, že minulý ročník byl nejpočetnější pořádanou sportovní akcí...je čas na změnu, přidejte se k nám
Odborový svaz UNIOS
váš nový partner v zaměstnání

Odborový svaz UNIOS (OS UNIOS) je samostatným, nezávislým, dobrovolným sdružením fyzických osob, a to zaměstnanců různých povolání pracujících v organizacích veřejného a soukromého sektoru, zejména služeb. Sdružuje také jiné fyzické osoby, například studenty, žáky učilišť, ženy na mateřské dovolené, důchodce a nezaměstnané. Je otevřený i pro další zaměstnance z jiných oborů.

Vznikl sloučením tří odborových svazů, Českomoravského odborového svazu pracovníků služeb (ČMOS PS), Odborového svazu pracovníků zahraničního obchodu (OS PZO) a Sdružení plynárenských odborů v ČR (SPO), na ustavujícím sjezdu konaném 18.–19. února 1994 v Hradci Králové..

+420 234 463 173