Hlavní zprávy
Sportovní hry 2020

Sotva jsme sečetli výsledky ze stolního tenisu a šipek, už se na nás valí vaše dotazy na sportovní hry v příštím roce. Kdy, kde, budou nová pravidla či jiné novinky?

Revize kotlů

Dotaz: Dobrý den, bydlím na vesnici v rodinném domě, topím plynovým kotlem a chtěl bych se zeptat, jestli musím zvát někoho na revizi. Soused topí dřevem a říkal, že on musí zajišťovat...

Výkaz Přehled o majetku a závazcích a jeho správné vyplnění

Dotaz: V naší základní organizaci máme rozpor v tom, jak správně vyplnit Přehled o majetku a závazcích pro účely rejstříkového soudu. Jedná se o členské příspěvky. Nejsme si jisti,...

Cesta do zaměstnání a pracovní cesta

Dotaz: Vykonávám povolání, kde velice často jezdím na pracovní cesty. Prosím stručně a především srozumitelně vysvětlit, kdy končí cesta do zaměstnání a kdy začíná pracovní cesta....

Příspěvek na penzijní pojištění pro pracujícího důchodce

Dotaz: Již jsem dosáhl důchodového věku a i nadále jsem zaměstnaný u stávajícího zaměstnavatele na základě stávající pracovní smlouvy. Zaměstnavatel nyní přišel s informací, že...

Výše výdělku u dohody o provedení práce

Dotaz: Ke svému pracovnímu poměru, který mám na základě pracovní smlouvy, bych si rád u jiného zaměstnavatele uzavřel dohodu o provedení práce. Tento zaměstnavatel mi sdělil, že si na...je čas na změnu, přidejte se k nám
Odborový svaz UNIOS
váš nový partner v zaměstnání

Odborový svaz UNIOS (OS UNIOS) je samostatným, nezávislým, dobrovolným sdružením fyzických osob, a to zaměstnanců různých povolání pracujících v organizacích veřejného a soukromého sektoru, zejména služeb. Sdružuje také jiné fyzické osoby, například studenty, žáky učilišť, ženy na mateřské dovolené, důchodce a nezaměstnané. Je otevřený i pro další zaměstnance z jiných oborů.

Vznikl sloučením tří odborových svazů, Českomoravského odborového svazu pracovníků služeb (ČMOS PS), Odborového svazu pracovníků zahraničního obchodu (OS PZO) a Sdružení plynárenských odborů v ČR (SPO), na ustavujícím sjezdu konaném 18.–19. února 1994 v Hradci Králové..

+420 234 463 173