Zpravodaj
Regionální školení v Rožnově pod Radhoštěm
07.10.2019 | Zpravodajství OS | Pro členy svazu | Přečteno: 514x

V Rožnově pod Radhoštěm se konalo první z řady letošních podzimních školení.

Foto: Regionální školení v Rožnově pod Radhoštěm 2019 | Zdroj: Václav Čikl

Ve dnech 23. a 24. září proběhlo školení odborových funkcionářů spadajících pod KM Olomouc. Stejně jako v loňském roce dorazilo do hotelu Horal na 70 odborářů a odborářek. 

Školení úvodním slovem zahájil regionální manažer, který následně předal slovo předsedovi svazu. Ten prezentoval aktuální informace ze svazu a dění v ČMKOS. Týden před školením proběhl mítink Konec levné práce 2019, také informace z mítinku předseda svazu členům odprezentoval. Nejočekávanější informací byla požadovaná výše nárůstu mezd pro rok 2020, dále pak například navýšení dovolené na zotavenou či nová studie ČMKOS s požadavky na tzv. dobrou práci. 

Před obědem ještě následovaly informace a analýza obsahu podnikových kolektivních smluv sjednaných pro rok 2019. Po obědě se účastníci školení ubytovali a pokračovalo se s přestávkami až do večeře. Následovala první část školení o postavení odborové organizace v právních předpisech a novinky z oblasti BOZP. Prezentace přednášejících se vzájemně prolínaly s dotazy účastníků, ať už přímo k přednášeným tématům, či s aktuálními dotazy dle dění v základních organizacích. Po večeři šla většina účastníků na krátkou procházku městem a vstřebávala čerstvé informace, večer pokračoval volnou zábavou, ale i dalšími radami a poradami našich zaměstnanců.

Po úterní snídani následovala prezentace o stoletém výročí Mezinárodní organizace práce a zbývající informace o právech a povinnostech odborových organizací, principy práva na informace, projednávání a spolurozhodování. Poslední část školení opět vyplnily dotazy členů. Následoval společný oběd, rozloučení a přání brzkého setkání a úspěšných kolektivních vyjednávání pro rok 2020. A v neposlední řadě také poděkování regionálnímu manažerovi za další vzorně zorganizované školení. 

Těšíme se na vás na dalších školeních a akcích svazu. 

Do systému vložil:
Bc. KOUDELKOVÁ Jana
Foto k článku
Další články
Titulek
Zákoník práce po novele – část III – sdílené pracovní místo
Zákoník práce po novele – část II.
Zákoník práce po novele - část I
Novela zákoníku práce – přehled hlavních změn
Koronavirus a podpora ze strany státu – stav ke dni 9. 7. 2020
Koronavirus a podpora ze strany státu – stav ke dni 2. 6. 2020
Novela zákoníku práce prošla Poslaneckou sněmovnou
Výzva POS OS UNIOS na pořadatelství svazových sportovních her 2021
Čekáte delší dobu na vyplacení dávky nemocenského pojištění?
Úlevy v oblasti bydlení
Nabídka hotelu Olšanka
K opatřením schváleným vládou, která se týkají ukončení nájmu bytu
Statistické zjišťování a odborové organizace
Veselé Velikonoce
Žádost o mimořádnou okamžitou pomoc