Poradenství
Nošení jmenovky
22.11.2019 | Poradenství | Od našich členů | Přečteno: 73x

Dotaz: Může zaměstnavatel stanovit v pracovním řádu, že zaměstnanec bude nosit jednotný pracovní oděv a používat tzv. jmenovky? Lze to dohodnout v kolektivní smlouvě, nebo to lze sjednat pouze v pracovní smlouvě?

Odpověď: Pokud se nejedná o osobní ochranný pracovní prostředek, povinnost nosit jednotný pracovní oděv lze řešit pouze dohodou se zaměstnancem, např. v pracovní smlouvě. Rovněž nošení tzv. jmenovek je věcí dohody mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Nelze to stanovit v pracovním řádu ani sjednat v kolektivní smlouvě. Vyplývá to z § 4a odst. 2 zákoníku práce, kde je mimo jiné uvedeno, že k úpravě povinností zaměstnance smí dojít jen smlouvou mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem.

V kolektivní smlouvě to nelze sjednat také z toho důvodu, protože v § 23 odst. 1 zákoníku práce je uvedeno, že k ujednáním kolektivní smlouvy, která zaměstnancům ukládají povinnosti nebo zkracují jejich práva, se nepřihlíží.

                                                                          

Do systému vložil:
JUDr. ZRUTSKÝ Jaromír
Témata
pravo
Další články
Titulek
Revize kotlů
Výkaz Přehled o majetku a závazcích a jeho správné vyplnění
Cesta do zaměstnání a pracovní cesta
Příspěvek na penzijní pojištění pro pracujícího důchodce
Výše výdělku u dohody o provedení práce