Poradenství
Rozhodné období pro výpočet odstupného
16.12.2019 | Poradenství | Od našich členů | Přečteno: 1 088x

Dotaz: Uzavřel jsem se zaměstnavatelem dohodu o rozvázání pracovního poměru z organizačních důvodů. Podle zákoníku práce i naší kolektivní smlouvy mi náleží odstupné ve výši trojnásobku průměrného výdělku, protože jsem byl u zaměstnavatele zaměstnán déle jak dva roky. Můžete mi prosím upřesnit, za jaké období se průměrný výdělek v tomto případě počítá?

Odpověď: Rozhodným obdobím pro výpočet odstupného je předchozí ukončené kalendářní čtvrtletí. 

Průměrný výdělek se Vám bude počítat z hrubé mzdy za celé rozhodné období a odpracované doby za toto období. Nebude se Vám započítávat doba, po kterou jste čerpal dovolenou či byl na nemocenské. Přesčasové hodiny, které Vám byly za toto období proplaceny, se Vám ovšem započítávají. 

V případě, že by byl Váš průměrný výdělek nižší než minimální mzda stanovená pro letošní rok, bude pro výpočet odstupného použita částka odpovídající minimální mzdě, tedy 13 350 Kč. 

Do systému vložil:
Bc. KOUDELKOVÁ Jana
Témata
ekonomika
Další články
Titulek
Výplata mzdy
Vznik nároku na starobní důchod od roku narození 1936 až do roku 1971
Nájem bytu v době koronaviru
Nájem nebytových prostor v době koronaviru
Cenové moratorium na nájemné z bytu
Práce z domova (home office) a stravenka
Doba řízení vozidla svozu odpadů
Daňové odpočty za dárcovství krve
Zkušební doba
Výpověď
Přestávky v práci
Lékařské prohlídky
Valorizace náhrad při pracovních úrazech
Cestovní náhrady v roce 2020
Nejvýhodnější hodnota stravenek pro rok 2020