Zpravodaj
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 11/2023 – květen
26.06.2023 | Zpravodajství OS | Články | Přečteno: 999x

Česká republika: Odbory ve stávkové pohotovosti, vláda hrozí úsporami
Nizozemsko: Další zvýšení platů v oblasti péče o duševní zdraví
Rumunsko: Protest zdravotníků zajistil setkání s vládou
Finsko: Odbory zahájily protestní akci v soukromé sociální péči
Chorvatsko: Mzdové kampaně ve zdravotnictví a justici
Francie: Odbory se připravují na 6. červen před hlasováním o důchodech
Španělsko: Silná podpora pro totální stávku na ministerstvu spravedlnosti
Irsko: Pracovníci vodáren a hasičů stanovili termíny stávek
Německo: Odbory vyjednaly novou dohodu pro pracovníky Červeného kříže
Velká Británie: Odbory odmítají nabídku mezd v místní samosprávě, další spory pokračují
Švédsko: Zprostředkování zabránilo stávce pracovníků v zahradnictví
Evropa: Evropská odborová konfederace (ETUC) vyzývá k přijetí opatření v oblasti nízkých mezd, aby se vyřešil nedostatek pracovních sil

Česká republikaOdbory ve stávkové pohotovosti, protože vláda hrozí úsporami

Pobočky EPSU a další odborové svazy konfederace ČMKOS jsou ve stávkové pohotovosti v reakci na řadu vládních návrhů na konsolidaci veřejných financí, které ohrožují nejen státní zaměstnance, ale také daňové úlevy a další výhody pro všechny zaměstnance. Případné snížení nákladů na zaměstnance ve veřejném sektoru o 2 % by mohlo mít závažné důsledky pro platy a pracovní místa, neboť inflace dosáhla během dvou let 30 % a letos se zatím platy pracovníků ve veřejných službách nezvýšily. Odbory veřejného sektoru, včetně OSSOO a OSZSP, vyjádřily znepokojení nad tím, že se vláda nezapojila do sociálního dialogu a prosadila zásadní změny v legislativě s velmi omezenými konzultacemi.

NizozemskoDalší zvýšení platů v oblasti péče o duševní zdraví

Odborový svaz FNV vyjednal pro 100 000 pracovníků v oblasti péče o duševní zdraví 10% zvýšení mezd nad rámec zvýšení mezd, které již bylo stanoveno v současné kolektivní smlouvě. Požadavky odborů podpořili sami pracovníci v oblasti duševního zdraví tím, že založili petici, která ve velmi krátké době získala více než 10 000 podpisů. V roce 2023 dojde k dalšímu zvýšení platů o 5 % (minimálně 150 eur) nad rámec dříve dohodnutých 2 % (minimálně 60 eur). V roce 2024 dojde ke zvýšení mezd o 2 % (minimálně 60 eur) a následně o dalších 5 %, z nichž 4 % jsou strukturální (minimálně 120 eur) a 1 % je jednorázové a závisí na počtu odpracovaných hodin v měsíci výplaty. Dodatečné zvýšení mzdy se promítne i do příplatků, jako jsou odměny za dovolenou a odměny na konci roku.

RumunskoProtest zdravotníků zajistil setkání s vládou

Piket před ministerstvem zdravotnictví, který 23. května uspořádala zdravotnická federace Sanitas, byl klíčem k tomu, aby vláda zasedla s odbory k jednání o řadě otázek týkajících se platů, prémií, příspěvků na stravu a financování systému zdravotní a sociální péče. Schůzky se konaly 24. a 25. května a odbory na nich předložily své klíčové požadavky a vláda uvedla, že na ně odpoví začátkem června. Sanitas bude i nadále mobilizovat své členy a nevyloučila výstražné stávky a případně i celostátní stávku, pokud vláda nepřijde s řešením jejích požadavků.

FinskoOdbory přistoupily k protestním akcím v soukromé sociální péči

Ošetřovatelské a pečovatelské odbory Tehy a SuPer spolu s odborovým svazem ERTO vedou kampaň protestních akcí s cílem vyvinout tlak na zaměstnavatele v soukromém sektoru v oblasti sociální péče, aby jim nabídli lepší platové podmínky. Odbory zavedly zákaz přesčasů a změn směn a organizují stávkové akce, jejichž hlavním cílem je snížit rozdíl mezi úrovní mezd v soukromém a veřejném sektoru. Tehy a SuPer uvádějí, že pracovníci v oblasti péče o seniory, děti a zdravotně postižené mají mzdy o 150–400 eur měsíčně nižší než jejich kolegové ve veřejném sektoru. Tvrdí, že v současném vyjednávání nabídka zaměstnavatelů ohledně mezd nesplňuje existující závazek tento rozdíl odstranit. Odborový svaz JHL mezitím organizuje protestní akci osobních asistentů, kteří poskytují služby zdravotně postiženým. Odborový svaz tvrdí, že mzdové a pracovní podmínky těchto 20 000 pracovníků jsou hluboko pod průměrem v odvětví zdravotní a sociální péče.

ChorvatskoMzdové kampaně ve zdravotnictví a justici

Nedávná protestní kampaň zdravotnických odborů HSSMS-MT a SSZSSH „My jsme zdravotnictví!“ vedla k jednání s vládou o platech a o tom, jak zajistit, aby zdravotní sestry a další zdravotničtí pracovníci neztráceli ve srovnání s lékaři a dalšími zdravotníky. Příslib vlády, že nová dohoda o platech v roce 2024 problém vyřeší, odbory nepřesvědčil a uvedly, že nemohou čekat na pokrok do příštího roku. Nyní se plánují další jednání. Odborový svaz SDLSN mezitím požádal o zprostředkování ohledně svého požadavku na zvýšení platů zaměstnanců ministerstva spravedlnosti o 400 eur. Odborový svaz argumentuje dlouhodobým požadavkem na vyšší platy zaměstnanců ministerstva a nevyloučil stávku, pokud zprostředkování nepřinese výsledky.

FrancieOdbory se připravují na 6. červen před hlasováním o důchodech

Odborové hnutí, včetně CGT, CFDT, FO, UNSA a CGC-CFE, nadále jednotně vystupuje proti vládní důchodové reformě. Nyní se připravují na protestní a stávkové akce 6. června před 8. červnem, kdy se bude v Národním shromáždění hlasovat o návrhu zákona na zrušení reforem. Po dvoustranných jednáních s vládou odbory znovu potvrdily své odhodlání dosáhnout stažení reforem. Zřídily také internetové stránky, aby lidem usnadnily psaní dopisů poslancům, aby je přiměli podpořit hlasování 8. června.

ŠpanělskoSilná podpora pro totální stávku na ministerstvu spravedlnosti

Odborové svazy FSC-CCOO a FeSP-UGT hlásí, že na ministerstvu spravedlnosti přetrvává vysoká podpora pro totální stávku. Odbory vyzývají k jednání s ministrem spravedlnosti o výši platů a provádění zákona o organizační efektivitě, který má vážné důsledky pro platy a kariérní růst zaměstnanců. Ministr zatím jednání odmítl a odbory zahájily celoplošnou akci po dvou třídenních stávkách na začátku tohoto měsíce. Mezitím jak FSC-CCOO, tak FeSP-UGT pokračují ve své akci na inspektorátu práce a sociálního zabezpečení, kde napadají zaměstnavatele kvůli tomu, že řádně neplní kolektivní smlouvu podepsanou v roce 2021. Pokud současná kampaň protestů a zastavení práce nepovede k pokroku, zvažují federace v červnu totální akci.

IrskoPracovníci vodáren a hasičů stanovili termíny stávek

Odborový svaz SIPTU oznámil termíny červnových protestních akcí vodohospodářů a hasičů (na částečný úvazek). Pracovníci vodárenských společností, kteří jsou v současné době zaměstnáni u místních úřadů, čelí restrukturalizaci v souvislosti se vznikem nové národní vodárenské společnosti. Důvodem sporu je skutečnost, že místní úřady nezaručily ochranu všech mzdových a pracovních podmínek, pokud se pracovníci rozhodnou zůstat u svého místního úřadu. Akce hasičů se týká platů a vážného nedostatku zaměstnanců v tomto odvětví, který vytváří další tlak na stávající zaměstnance, kteří se často vzdávají dovolené, aby zajistili pokrytí.

NěmeckoOdbory vyjednaly novou dohodu pro pracovníky Červeného kříže

Po dvou kolech kolektivního vyjednávání se odborový svaz ver.di dohodl s německým Červeným křížem na nové 26měsíční dohodě, která se týká přibližně 50 000 zaměstnanců. Členové mají čas do 15. června, aby o dohodě, která platí do 31. května 2025, hlasovali. Od 1. srpna letošního roku bude vyplácena nezdaněná částka 1 200 eur, kterou mohou zaměstnavatelé doručit v pěti splátkách do konce roku. Kromě toho budou zaměstnanci od září 2023 do května 2024 včetně dostávat 200 eur měsíčně. V červnu 2024 dojde ke zvýšení mzdy o 200 eur plus 6 %. Různé příplatky se zvýší o 12 % a dojde také k navýšení mezd pro stážisty a praktikanty. S cílem zvýšit nábor vyškolených zaměstnanců dohoda zajišťuje vyšší nástupní plat pro nově příchozí zaměstnance.

Velká BritánieOdbory odmítají nabídku mezd v místní samosprávě, další spory pokračují

V celé místní samosprávě v Anglii a Walesu by mohlo dojít ke stávce, protože členové hlavních odborových organizací – UNISON, GMB a Unite – odmítli nabídku paušálního platu ve výši 1 925 liber (2 215 eur). Mezitím v Anglii pokračují stávky kvůli platům v národním zdravotnictví, kde Unite pokračuje ve své kampani za obnovení jednání o platech cílenou stávkou v nemocnicích a záchranné službě. Odborový svaz zdravotních sester RCN hlasuje se svými členy v Anglii o další akci, zatímco členové RCN ve Walesu rovněž odmítli tamní samostatnou platovou nabídku. V ústřední státní správě pokračují protestní akce PCS týkající se platů, pracovních míst a důchodů, jejichž nejnovějším cílem je daňové oddělení HMRC.

ŠvédskoMediace zabránila stávce pracovníků v zahradnictví

Odborový svaz Kommunal po zprostředkování podpořil novou dohodu se zaměstnavatelskou organizací Gröna Arbetsgivare, která se týká přibližně 3 000 pracovníků v zahradnictví. Odbory plánovaly stávku poté, co zaměstnavatelé původně odmítli zvýšit v dohodě minimální mzdy v souladu s obecným trendem na trhu práce. Od 1. května 2023 se mzdy zvýší o 4,1 % a od 1. května 2024 o 3,3 %. Minimální mzdy se v prvním roce zvýší o 1 330 SEK (115 eur) až 1 350 SEK (117 eur) a v roce 2024 dojde také k doplatku.

EvropaOdborová konfederace ETUC vyzývá k přijetí opatření v oblasti nízkých mezd s cílem řešit nedostatek pracovních sil

Evropská konfederace odborových svazů (ETUC) vyzývá zaměstnavatele, aby nabízeli lépe placená pracovní místa a ukončili tak škodlivý nedostatek pracovních sil v celé Evropě. Analýza počtu volných pracovních míst a mezd ve 22 zemích EU, kterou provedl Evropský odborový institut (ETUI), ukazuje, že v odvětvích s nejhorším nedostatkem pracovních sil se platí v průměru o 9 % méně než v odvětvích, kde je snazší získat zaměstnance. ETUC tvrdí, že za hlavní problém je často považován nedostatek kvalifikace, ale nová analýza naznačuje, že jednou z hlavních příčin nedostatku pracovních sil je nízká mzda. Výzkum ETUI zjistil, že v celé EU platí odvětví, v nichž je nejtěžší získat pracovníky, v průměru o 9 % méně než odvětví, která jsou nedostatkem pracovních sil postižena nejméně, a ve 13 z 22 členských států EU, pro něž jsou k dispozici údaje, nabízejí odvětví, v nichž nedostatek pracovních sil v letech 2019–2022 nejvíce vzrostl, také nejnižší mzdy.

Do systému vložil:
VOTAVA Michal Jan
Témata
kolektivni-vyjednavanimezinarodni
Další články
Sjezd EPSU v Bukurešti: 500 odborářů z celé Evropy se sešlo a zvolilo nové vedení
Odboráři se postavili proti rušení zaručených mezd
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 11/2024 – květen
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 10/2024 – květen
Jednání o spravedlivé transformaci v plynárenském sektoru ztroskotala
Důležitá zpráva: Zrušení demonstrace 21. května 2024
Nesouhlasíme s navrženými 37 opatřeními NERV
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 24/2023 – prosinec
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 23/2023 – listopad
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 22/2023 – listopad
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 21/2023 – říjen
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 20/2023 – říjen
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 19/2023 – září
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 18/2023 – září
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 17/2023 – srpen
Nenechme kulturu utichnout! Nová iniciativa reaguje na plánované změny legislativy i návrh rozpočtu pro příští rok
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 16/2023 – srpen
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 15/2023 – červenec
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 14/2023 – červenec
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 13/2023 – červen