Poradenství
Práce přesčas
30.10.2023 | Poradenství | Od našich členů | Přečteno: 210x

Dotaz: Obracím se na Vás s následujícím dotazem. Zaměstnanci často pracují i po konci směny. Zaměstnavatel o tom jednoznačně ví, nyní nám tvrdí, že se nejedná o práci přesčas, protože tuto práci nám nenařídil. Je to pravda?

Odpověď: 

Není to pravda. Souhlas s výkonem práce přesčas může být písemný i ústní. Za souhlas lze považovat i nástup na přesčasovou práci a její skutečný výkon. Pokud zaměstnanci vykonávají práci přesčas s vědomím zaměstnavatele, nelze na takovou práci pohlížet jinak než jako na přesčasovou, která nebyla zaměstnanci zaměstnavatelem výslovně nařízena, ale kterou konal s jeho vědomím.

Jestliže si zaměstnavatel nepřeje, aby zaměstnanec pracoval přesčas v případech, kdy mu přesčasová práce nebyla nařízena, musí zaměstnanci konání takové práce výslovně zakázat, event. jiným způsobem jejímu konání zamezit. Souhlas s výkonem práce totiž nemusí být učiněn pouze písemně nebo ústně, ale i mlčky. Má-li zaměstnavatel vědomost o tom, že zaměstnanec práci přesčas vykonává, ale příkaz k zastavení práce přesčas nedá, výkon této práce tak tzv. bere na vědomí. V tomto smyslu rozhodují i soudy.

                                                                                                    

Do systému vložil:
JUDr. ZRUTSKÝ Jaromír
Témata
dotazy-clenumzdaodmenovanipravozakonik-prace
Další články
Výkazy v rejstříku
Podpis kolektivní smlouvy
Náhradní volno za práci přesčas
Nová právní úprava dovolené pro zaměstnance pracující na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Překážky v práci a náhradní volno
Mzda za práci přesčas
Cestovní náhrady
Přiměřená doba na oddech a jídlo
Prohlubování kvalifikace
Požadavky pro řádný výkon práce
Výše odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění od 1. 1. 2023
Přeložení a pracovní cesta
Osobní příplatek po návratu z mateřské nebo rodičovské dovolené
O poskytování osobního příplatku rozhoduje zaměstnavatel
Osobní příplatek pouze na dobu neurčitou
Zdravotní způsobilost vykonávat práci
Pracovní doba
Datové schránky – Automatická aktivace datového trezoru na zkoušku
Nejčastější dotazy k datovým schránkám
Nejčastější dotazy k datovým schránkám