Pronajímatel nesmí požadovat jiná plnění než uvedená v zákoně
01.05.2018 | Zpravodajství OS | Články | Přečteno: 906x

Dotaz: Pronajímateli jsem sdělila, že nesouhlasím, abychom každý měsíc v poplatcích za pronájem bytu hradili pojistné domu, poplatek za správu, vrátnici a provozní náklady, a požadovala jsem po něm vrácení této částky. Četla jsem, že je možné požadovat neoprávněně účtované poplatky i zpětně, i když jsem to podepsala ve smlouvě. Jak to prosím je?

Dotaz: Pronajímateli jsem sdělila, že nesouhlasím, abychom každý měsíc v poplatcích za pronájem bytu hradili pojistné domu, poplatek za správu, vrátnici a provozní náklady, a požadovala jsem po něm vrácení této částky. Četla jsem, že je možné požadovat neoprávněně účtované poplatky i zpětně, i když jsem to podepsala ve smlouvě. Jak to prosím je?

Odpověď: Co se týká požadavku pronajímatele na úhradu pojistného a dalších plateb uvedených v nájemní smlouvě, konstatuji, že tyto úhrady po Vás jako nájemci nemůže pronajímatel požadovat. Takové ujednání ve smlouvě je nicotné, nepřihlíží se k němu, jako kdyby nebylo. Z peněžitých plnění může pronajímatel po nájemci požadovat a ve smlouvě si s nájemcem sjednat pouze nájemné, zálohy nebo náklady na služby (§ 2251 odst. 2 občanského zákoníku) a jistotu (§ 2254 občanského zákoníku).

Co jsou to služby spojené s bydlením, dále specifikuje zákon č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty, ve znění pozdějších předpisů. Službami jsou zejména dodávka tepla a centralizované poskytování teplé vody, dodávka vody a odvádění odpadních vod, provoz výtahu, osvětlení společných prostor v domě, úklid společných prostor v domě, odvoz odpadních vod a čištění jímek, umožnění příjmu rozhlasového a televizního signálu, provoz a čištění komínů a odvoz komunálního odpadu. Občanský zákoník tyto uvedené služby označuje jako nezbytné služby spojené s bydlením.

Zaplacené poplatky, které není pronajímatel oprávněn po Vás požadovat, můžete od něj vymáhat za 3 roky zpětně.

JUDr. Jitka Kocianová

Do systému vložil:
JUDr. KOCIANOVÁ Jitka
Témata
dotazy-clenupravo
Další články
Titulek
7. dubna – Světový den zdraví – Žádný zisk z pandemie
Rozhodnutí VV k akcím v roce 2021
PF 2021
Zrušení všech Regionálních školení KM
Ochranné rukavice pro práci s ruční řetězovou pilou
Zákoník práce po novele – část V. – vliv překážek v práci na dovolenou a ostatní změny
Zákoník práce po novele – část IV. – dovolená za kalendářní rok, její poměrná část a dodatková dovolená
Mezinárodní vzpomínkový den
Světový den zvýšení povědomí o autismu
O přestupném roce
Jaká výročí nás čekají v roce 2020?
PF 2020
Půjdem spolu na betlémy...
Svatomartinské slavnosti
Za dobrým vínem a příjemnými zážitky