Byt je třeba protokolárně předat
01.05.2018 | Zpravodajství OS | Články | Přečteno: 867x

Dotaz: Doručil jsem pronajímateli výpověď z bytu (mám potvrzeno převzetí výpovědi) a po výpovědní době jsem se odstěhoval a hodil klíče do jeho schránky. Pronajímatel tvrdí, že jsem řádně byt nepředal, a chce po mně další nájemné. Může?

Dotaz: Doručil jsem pronajímateli výpověď z bytu (mám potvrzeno převzetí výpovědi) a po výpovědní době jsem se odstěhoval a hodil klíče do jeho schránky. Pronajímatel tvrdí, že jsem řádně byt nepředal, a chce po mně další nájemné. Může?

Odpověď: Váš dotaz bohužel obsahuje velmi málo konkrétních informací, proto mohu jen obecně  uvést, že pronajímatel použil § 2295 občanského zákoníku, kdy pronajímatel má právo na náhradu ve výši ujednaného nájemného, neodevzdá-li nájemce byt pronajímateli v den skončení nájmu až do dne, kdy nájemce pronajímateli byt skutečně odevzdá. Váš pronajímatel ale obdržel od Vás výpověď, která mu byla řádně doručena, takže věděl, že chcete skončit, Vy jste byt opustil a vhodil mu klíče od bytu do jeho schránky, takže v tomto případě je možné použít poslední větu ustanovení § 2292 odst. 1 občanského zákoníku, kdy není pochyb o tom, že nájem bytu skončil. Tím však nechci říct, že tento postup, tj. pouhé vhození klíčů do schránky namísto protokolárního předání bytu a klíčů, schvaluji.

Domnívám se, že další požadavky pronajímatele na nájemné jsou neoprávněné. Nemohu však předjímat, jaký názor na věc by měl v případě soudního sporu soud. Doporučuji proto pronajímateli písemně sdělit, že jste se k datu skončení nájmu bytu odstěhoval, v bytě nemáte žádné věci a klíče od bytu jste pronajímateli vhodil do schránky.

JUDr. Jitka Kocianová

Do systému vložil:
JUDr. KOCIANOVÁ Jitka
Témata
dotazy-clenupravo
Další články
Titulek
7. dubna – Světový den zdraví – Žádný zisk z pandemie
Rozhodnutí VV k akcím v roce 2021
PF 2021
Zrušení všech Regionálních školení KM
Ochranné rukavice pro práci s ruční řetězovou pilou
Zákoník práce po novele – část V. – vliv překážek v práci na dovolenou a ostatní změny
Zákoník práce po novele – část IV. – dovolená za kalendářní rok, její poměrná část a dodatková dovolená
Mezinárodní vzpomínkový den
Světový den zvýšení povědomí o autismu
O přestupném roce
Jaká výročí nás čekají v roce 2020?
PF 2020
Půjdem spolu na betlémy...
Svatomartinské slavnosti
Za dobrým vínem a příjemnými zážitky