Nájemné jste povinni uhradit do konce výpovědní doby
01.05.2018 | Zpravodajství OS | Články | Přečteno: 902x

Dotaz: Pronajímateli jsem v listopadu 2017 doručil výpověď. Sdělil jsem mu, že mám za sebe náhradu již od prosince, a protože pronajímatel na nic nereagoval, sepsal jsem s novým nájemcem předávací protokol a ten jsem pronajímateli doručil. Nový nájemce od prosince pronajímateli nájemné hradí. Pronajímatel však po mně přesto chce zaplatit nájemné až do konce února 2018. Má na to právo?

Odpověď: Ano, pronajímatel má právo požadovat nájemné až do konce výpovědní doby, kdy nájem bytu skončí. V dotaze uvádíte, že jste pronajímateli doručil výpověď v listopadu 2017. Od 1. prosince 2017 pak běžela výpovědní doba, tj. až do 28. února 2018.

Po celou tuto dobu běhu výpovědní doby trval ještě Váš nájem bytu, proto jste povinen i za tuto dobu nájemné a zálohy na služby spojené s bydlením uhradit; služby je Vám pak pronajímatel povinen vyúčtovat. To, že jste obstaral nového nájemce, který již od prosince v bytě bydlí a vše řádně a včas hradí, nic nemění na Vaší povinnosti hradit nájemné a služby spojené s bydlením až do konce trvání nájmu bytu, teprve uplynutím výpovědní doby a odevzdáním bytu pronajímateli nájem bytu skončí. Tuto povinnost byste neměl jedině v tom případě, že byste s pronajímatelem uzavřel písemnou dohodu o ukončení nájmu bytu, např. že nájem bytu skončí dne 30. listopadu 2017, a byt byste v tento den pronajímateli protokolárně odevzdal.

V dotaze je ve věci nastěhování nového nájemce velmi málo informací, proto jen obecně mohu upozornit, že jste Vy jako nájemce nemohl byt protokolárně předat novému nájemci, to může učinit jedině pronajímatel a Vy jste byl povinen předat byt pronajímateli. 

JUDr. Jitka Kocianová

Do systému vložil:
JUDr. KOCIANOVÁ Jitka
Témata
dotazy-clenupravo
Další články
Titulek
7. dubna – Světový den zdraví – Žádný zisk z pandemie
Rozhodnutí VV k akcím v roce 2021
PF 2021
Zrušení všech Regionálních školení KM
Ochranné rukavice pro práci s ruční řetězovou pilou
Zákoník práce po novele – část V. – vliv překážek v práci na dovolenou a ostatní změny
Zákoník práce po novele – část IV. – dovolená za kalendářní rok, její poměrná část a dodatková dovolená
Mezinárodní vzpomínkový den
Světový den zvýšení povědomí o autismu
O přestupném roce
Jaká výročí nás čekají v roce 2020?
PF 2020
Půjdem spolu na betlémy...
Svatomartinské slavnosti
Za dobrým vínem a příjemnými zážitky