Věk neovlivní skončení nájmu bytu na dobu určitou
01.05.2018 | Zpravodajství OS | Články | Přečteno: 989x

Dotaz: Máme nájemní smlouvu na dobu určitou. Pronajímatel nám smlouvu bez problémů doposud prodlužoval. Nyní ale nastala situace, kdy nám pronajímatel sdělil, že nám smlouvu již neprodlouží. Všechno řádně a včas hradíme. Jsme již seniorského věku, je nám více jak 70 let. Četli jsme, že protože jsme už takto staří, že nám pronajímatel je povinen smlouvu prodloužit. Je to pravda?

Odpověď: Tato informace je mylná. Bez ohledu na věk, v případě nájmu bytu na dobu určitou může tento nájem skončit dohodou stran, výpovědí nebo uplynutím času. Rozhodne-li se tedy pronajímatel, že Vám nájemní smlouvu dále neprodlouží, může tak učinit. Jediné, co Vám mohu poradit, je pokusit se s pronajímatelem dohodnout, třeba nějaké jiné řešení naleznete.

JUDr. Jitka Kocianová

Do systému vložil:
JUDr. KOCIANOVÁ Jitka
Témata
dotazy-clenupravo
Další články
Titulek
7. dubna – Světový den zdraví – Žádný zisk z pandemie
Rozhodnutí VV k akcím v roce 2021
PF 2021
Zrušení všech Regionálních školení KM
Ochranné rukavice pro práci s ruční řetězovou pilou
Zákoník práce po novele – část V. – vliv překážek v práci na dovolenou a ostatní změny
Zákoník práce po novele – část IV. – dovolená za kalendářní rok, její poměrná část a dodatková dovolená
Mezinárodní vzpomínkový den
Světový den zvýšení povědomí o autismu
O přestupném roce
Jaká výročí nás čekají v roce 2020?
PF 2020
Půjdem spolu na betlémy...
Svatomartinské slavnosti
Za dobrým vínem a příjemnými zážitky