Zpravodaj
Změna zásad o pořádání sportovních her
20.12.2019 | Zpravodajství OS | Sportovní hry | Přečteno: 3 544x

Již v předchozím článku o sportovních hrách na příští rok jsme avizovali chystané novinky a změny. V tomto článku vás s nimi seznámíme detailně.

Výkonný výbor na svém zasedání v Ústí nad Orlicí dne 23. října letošního roku schválil s účinností od 1. ledna 2020 následující změny a vydal Zásady č. 2/2019 o organizaci sportovních her Odborového svazu UNIOS. Zásady nejsou, tak jako v minulosti, zaměřeny pouze na účast členů, ale nově upravují i podmínky pořádání sportovních her.

Jejich celé znění najdete jako přílohu tohoto článku ve formátu .pdf určenou pro tisk a potřebu vašich organizací a členů.

  1. Pořádání sportovních her

Do 31. května bude na svazovém webu zveřejněna výzva pro ZO/MO, které mají zájem pořádat svazové sportovní hry. Následně musí zájemci do 31. července na svaz doručit písemný návrh sportovních her, který musí obsahovat přesné informace o akci (druh sportu, jméno hlavního pořadatele, název garantující ZO/MO, kapacitu, místo a datum konání, rozpočet rozdělený dle jednotlivých položek na stravování, ubytování, pronájem sportovišť). Rozpočet sportu musí být v souladu s limity na ubytování a stravu schválenými VV. O konečném složení sportů na následující rok, na základně těchto návrhů, rozhodne výkonný výbor.

Odměnou za organizaci sportovních her bude pro jednotlivé ZO/MO možnost v následujícím kalendářním roce přihlásit na každý sport přednostně 4 účastníky, kteří se nebudou počítat do limitu dle velikosti ZO/MO.

  1. Účast na sportovních hrách

U všech sportů budou nově soutěžit pouze dvoučlenná družstva.

Limit počtu účastníků z jedné ZO/MO je stanoven v závislosti na aktuálním počtu jejích členů v okamžiku zahájení registrace, a to následujícím způsobem:

počet členů ZO/MO

max. počet účastníků

jednotlivého sportu

do 20 členů

4 účastníci

od 21 do 50 členů

8 účastníků

od 51 do 100 členů

12 účastníků

od 101 do 150 členů

16 účastníků

od 151 členů

20 účastníků

Pokud je ZO/MO (nebo nesdružený člen) v prodlení s placením příspěvků svazu déle než 6 měsíců, je účast jejích členů na akcích svazu vyloučena. Člen svazu se může na sportovní akci přihlásit, pokud ke dni registrace splňuje požadavek nepřetržité doby členství ve svazu po dobu minimálně jednoho roku.

Člen svazu se může v kalendářním roce přihlásit k soutěži maximálně ve dvou různých sportech a na jedné sportovní akci se může přihlásit k soutěži maximálně v jednom sportu.

Člen svazu, který se osobně podílí na pořádání sportovní akce v místě jejího konání, se nemůže téže sportovní akce účastnit rovněž jako soutěžící.

  1. Přihlašování na sportovní hry

Termín zahájení registrace včetně limitů počtů účastníků bude vždy zveřejněn alespoň 60 dnů předem. Na rok 2020 tyto informace naleznete v tomto článku.

Všichni účastníci se hlásí prostřednictvím své ZO/MO, tzn. že registraci na intranetu svazu provede zástupce ZO/MO a organizace poté odpovídá za uhrazení startovného za své přihlášené členy.

Jakmile dojde k vyčerpání celkového limitu počtu účastníků, bude registrace ukončena bez ohledu na původně zveřejněný termín ukončení.

V případě, že do 30 dnů od zahájení registrace nebude naplněn celkový limit počtu účastníků, může ZO/MO přihlásit další účastníky bez omezení podle velikosti organizace, které je uvedeno v tabulce výše.

Pokud nedojde k naplnění sportovní akce ani 30 dnů před začátkem konání, mohou se na ni registrovat i členové, kteří se již v daném roce účastnili 2 jiných akcí a mají tak vyčerpaný limit.

Do systému vložil:
VOTAVA Michal Jan
Přílohy k článku [ke stažení]
PřílohaZařazeno
Zásady č. 2/2019 o organizaci sportovních her Odborového svazu UNIOSSportovní hry
Témata
zasady
Další články
Blíží se přihlašování na sportovní hry 2024
Sportovní hry v roce 2024
Další sportovní víkend za námi
Letošní sportování zahájeno!
Výzva POS OS UNIOS na pořadatelství svazových sportovních her 2024
Turistika Zadov – aktuální informace
Přihlášky na turistiku na Zadově otevřeny pro všechny
Sportovní hry 2023 – přihlašování
Sportovní hry v roce 2023
Šipky na Zadově
Sportovní hry v roce 2022