Poradenství
Cestovní náhrady v roce 2020
16.01.2020 | Poradenství | Od našich členů | Přečteno: 224x

Dotaz: Zvýšily se pro rok 2020 cestovní náhrady? A jak je to se stravným?

Odpověď: Ano, zvýšily. Právní úprava cestovních náhrad je pro rok 2020 upravena vyhláškou č. 358/2019 Sb., kterou se pro účely poskytování cestovních náhrad mění sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravné a stanoví průměrná cena pohonných hmot.

I. Sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel

Sazba základní náhrady za 1 km jízdy podle § 157 odst. 4 zákoníku práce činí nejméně:

a) u jednostopých vozidel a tříkolek 1,10 Kč,

b) u osobních silničních motorových vozidel 4,20 Kč.

II. Stravné

A)

Za každý kalendářní den pracovní cesty poskytne zaměstnavatel zaměstnanci stravné podle § 163 odst. 1 zákoníku práce ve výši nejméně:

a) 87 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,

b) 131 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,

c) 206 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Tato výše stravného se vztahuje na zaměstnavatele, kteří nejsou uvedeni v § 109 odst. 3 zákoníku práce (jedná se o obchodní společnosti a další podnikatele, politické strany, odborové organizace, nadace atd.).

Pozn. aut.: I když zde není stanovena horní hranice, pokud by stravné bylo vyšší než horní hranice stravného uvedená níže (viz bod B), na straně zaměstnance by část, která přesahuje tuto horní hranici, podléhala dani z příjmů a pojistnému. Zaměstnavatel si do nákladů může dát celou část, tj. i tu, která je nad horní hranicí. Příklad: Pracovní cesta trvá 5 až 12 hodin a výši stravného zaměstnavatel stanovil na 120 Kč. Částka, která přesahuje horní hranici, tj. 103 Kč na straně zaměstnance, podléhá dani z příjmů a pojistnému.

B)

Za každý kalendářní den pracovní cesty poskytne zaměstnavatel zaměstnanci stravné podle § 176 odst. 1 zákoníku práce ve výši:

a) 87 Kč až 103 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,

b) 131 Kč až 158 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,

c) 206 Kč až 246 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Tato výše stravného se vztahuje na zaměstnavatele, kteří jsou uvedeni v § 109 odst. 3 zákoníku práce (jedná se o

zaměstnavatele, jejichž činnost je hrazena z veřejných rozpočtů, např. územní samosprávné celky, příspěvkové organizace apod.).

III. Průměrná cena pohonných hmot

Výše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty podle § 158 odst. 3 věty třetí zákoníku práce činí:

a) 32,00 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů,

b) 36,00 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů,

c) 31,80 Kč u motorové nafty,

a nově

d) 4,80 Kč za 1 kilowatthodinu elektřiny.

Právní úprava základních sazeb zahraničního stravného v cizí měně pro rok 2020 je obsažena ve vyhlášce č. 310/2019 Sb. Obě vyhlášky nabyly účinnosti dnem 1. ledna 2020.

Do systému vložil:
JUDr. ZRUTSKÝ Jaromír
Témata
dotazy-clenupravo
Další články
Titulek
Výplata mzdy
Vznik nároku na starobní důchod od roku narození 1936 až do roku 1971
Nájem bytu v době koronaviru
Nájem nebytových prostor v době koronaviru
Cenové moratorium na nájemné z bytu
Práce z domova (home office) a stravenka
Doba řízení vozidla svozu odpadů
Daňové odpočty za dárcovství krve
Zkušební doba
Výpověď
Přestávky v práci
Lékařské prohlídky
Valorizace náhrad při pracovních úrazech
Nejvýhodnější hodnota stravenek pro rok 2020
Rozhodné období pro výpočet odstupného