Cenové moratorium na nájemné z bytu
04.05.2020 | Poradenství | Od našich členů | Přečteno: 409x

Otázka: Slyšel jsem, že v době nouzového stavu vyhlášeného v souvislosti s koronavirem došlo ke zmrazení nájemného. Je to pravda?

Odpověď: Ano, dne 24. dubna vyšlo ve Sbírce zákonů České republiky a nabylo účinnosti nařízení vlády č. 202/2020 Sb., kterým se stanoví cenové moratorium nájemného z bytů.

Podle shora uvedeného právního předpisu nebude možné po dobu trvání mimořádných opatření v souvislosti s pandemií koronaviru zvyšovat nájemné z bytů. Cenové moratorium bylo přijato formou nařízení vlády, nabylo účinnosti 24. dubna 2020 a ukončeno bude automaticky ke dni, kdy budou zrušena mimořádná opatření. Vláda jej případně může ukončit i dříve, pokud to uzná za vhodné.

Cenové moratorium se bude vztahovat i na případy řetězení nájmů. Pokud tedy během jeho trvání dojde k ukončení nájemního vztahu a také v případě, že ještě během platnosti mimořádných opatření bude uzavřen nájemní vztah nový, je pronajímatel povinen uplatnit nájem maximálně ve výši, za kterou nemovitost (byt) pronajímal k bydlení poslednímu nájemci.

Do systému vložil:
JUDr. KOCIANOVÁ Jitka
Další články
Titulek
Členská schůze a hlasování per rollam
Kolektivní smlouva se v registru smluv nezveřejňuje
Výplata mzdy
Vznik nároku na starobní důchod od roku narození 1936 až do roku 1971
Nájem bytu v době koronaviru
Nájem nebytových prostor v době koronaviru
Práce z domova (home office) a stravenka
Doba řízení vozidla svozu odpadů
Daňové odpočty za dárcovství krve
Zkušební doba
Výpověď
Přestávky v práci
Lékařské prohlídky
Valorizace náhrad při pracovních úrazech
Cestovní náhrady v roce 2020