Poradenství
Práce přesčas a dovolená
28.01.2021 | Poradenství | Od našich členů | Přečteno: 2 132x

Dotaz:

Prosím sdělit, zda se pro účely prodloužení dovolené započítává i práce přesčas.

Odpověď:

Práce přesčas se pro účely vzniku nároku na dovolenou i na její prodloužení nezapočítává (nepřihlíží se k ní). Práce přesčas se pro vznik nároku na dovolenou nezapočítávala ani v právní úpravě platné do 31. 12. 2020.

Bohužel to v právní úpravě není výslovně uvedeno, což je škoda. Musíme to proto vysvětlit výkladem.

Z nové právní úpravy dovolené vyplývá, že práce přesčas se pro účely vzniku nároku na dovolenou a nároku na její prodloužení nezapočítává a ani se započítávat nemůže.

Vyplývá to především z toho, že pro vznik nároku na dovolenou je rozhodující odpracování stanovené týdenní pracovní doby. Z ustanovení zákoníku práce o pracovní době vyplývá, že stanovená týdenní pracovní doba je a vždy byla bez práce přesčas a rozvrhuje se do směn, které jsou bez práce přesčas. Definice směny je uvedena v § 78 odst. 1 písm. c) zák. práce, kde je mimo jiné uvedeno, že směna je část týdenní pracovní doby bez práce přesčas.

Asi bude vhodné zde uvést definici práce přesčas, která je uvedena v § 78 odst. 1 písm. i) zákoníku práce. Zde je uvedeno: prací přesčas je práce konaná zaměstnancem na příkaz zaměstnavatele nebo s jeho souhlasem nad stanovenou týdenní pracovní dobu vyplývající z předem stanoveného rozvržení pracovní doby a konaná mimo rámec rozvrhu pracovních směn. U zaměstnanců s kratší pracovní dobou je prací přesčas práce přesahující stanovenou týdenní pracovní dobu; těmto zaměstnancům není možné práci přesčas nařídit. Prací přesčas není, napracovává-li zaměstnanec prací konanou nad stanovenou týdenní pracovní dobu pracovní volno, které mu zaměstnavatel poskytl na jeho žádost.“

Závěr: Z nové právní úpravy dovolené vyplývá, že práce přesčas se pro účely vzniku nároku na dovolenou i nároku na její prodloužení (§ 213 odst. 5 zák. práce) nezapočítává.

                                                                             

Do systému vložil:
JUDr. ZRUTSKÝ Jaromír
Témata
dotazy-clenupravo
Další články
Výkazy v rejstříku
Podpis kolektivní smlouvy
Práce přesčas
Náhradní volno za práci přesčas
Nová právní úprava dovolené pro zaměstnance pracující na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Překážky v práci a náhradní volno
Mzda za práci přesčas
Cestovní náhrady
Přiměřená doba na oddech a jídlo
Prohlubování kvalifikace
Požadavky pro řádný výkon práce
Výše odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění od 1. 1. 2023
Přeložení a pracovní cesta
Osobní příplatek po návratu z mateřské nebo rodičovské dovolené
O poskytování osobního příplatku rozhoduje zaměstnavatel
Osobní příplatek pouze na dobu neurčitou
Zdravotní způsobilost vykonávat práci
Pracovní doba
Datové schránky – Automatická aktivace datového trezoru na zkoušku
Nejčastější dotazy k datovým schránkám