Poradenství
Přivýdělek v rámci mateřské a rodičovské dovolené
18.02.2021 | Poradenství | Od našich členů | Přečteno: 2 117x

Dotaz: Prosím o vysvětlení možnosti si tzv. přivydělat při mateřské a následně rodičovské dovolené.

Odpověď: Především zaměstnankyně se často v době čerpání mateřské či rodičovské dovolené zajímají o možnost přivýdělku, a to ať už u zaměstnavatele, u něhož byly před nástupem na mateřskou nebo rodičovskou dovolenou v pracovním poměru, nebo u jiného zaměstnavatele. Je celkem logické, že zároveň chtějí zachovat svůj nárok na dávky, které při čerpání mateřské/rodičovské dovolené pobírají. 

V této souvislosti je nutné rozlišovat mezi mateřskou a rodičovskou dovolenou, a tedy i peněžitou pomocí v mateřství a rodičovským příspěvkem. Jde totiž o odlišné překážky v práci na straně zaměstnance.

Mateřská dovolená

Mateřská dovolená přísluší pouze zaměstnankyni, a to v souvislosti s porodem a péčí o narozené dítě. Délka mateřské dovolené je 28 týdnů, případně 37 týdnů v případě porodu dvou a více dětí. Zaměstnankyni po dobu čerpání mateřské dovolené náleží peněžitá pomoc v mateřství (dále také PPM).

Práce při pobírání peněžité pomoci v mateřství

Pokud zaměstnanci pobírají PPM, tedy ve většině případů v době čerpání mateřské dovolené matky, resp. odpovídající rodičovské dovolené otce, a chtějí si pobírání této dávky zachovat, nesmí vykonávat práci, ze které jim dávka náleží. V praxi to znamená, že nemohou v době pobírání PPM vykonávat stejnou práci, ze které se odvádělo pojistné na nemocenské pojištění, z něhož se také vypočítávala výše PPM.

Příklad: Zaměstnankyně před nástupem na mateřskou pracovala jako zdravotní sestra. V době čerpání mateřské dovolené si chce tzv. přivydělat.  U stejného zaměstnavatele může, ale musí to být jiný druh práce než zdravotní sestra, například bude vykonávat druh práce uklízečka.

Může také uzavřít dohodu o pracovní činnosti nebo dohodu o provedení práce nebo pracovní smlouvu s jiným zaměstnavatelem, kde může vykonávat stejný druh práce, který vykonávala před nástupem na mateřskou dovolenou. V našem případě může u jiného zaměstnavatele vykonávat druh práce zdravotní sestra.

Zde bude vhodné upozornit, že je nutné splnit zákoníkem práce stanovený zákaz vykonávání (vedle svého zaměstnání) výdělečné činnosti, která je shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele bez jeho předchozího písemného souhlasu.

Rodičovská dovolená

Na rodičovskou dovolenou k prohloubení péče o dítě mají nárok jak zaměstnankyně, tak zaměstnanec. Zaměstnankyni přísluší po skončení mateřské dovolené a zaměstnanci od narození dítěte, a to v rozsahu, o jaký požádají, nejdéle však do doby, kdy dítě dosáhne věku 3 let.

Rodičovský příspěvek

Rodičovský příspěvek je dávkou státní sociální podpory. Tato dávka není závislá na žádné účasti na pojištění.

Práce při pobírání rodičovského příspěvku

Na rozdíl od přivýdělku při pobírání PPM není práce při pobírání rodičovského příspěvku jakýmkoliv způsobem omezena.

Nárok na pobírání rodičovského příspěvku je i v tom případě, když se zaměstnanec vrátí na stejný druh práce, který má sjednán v pracovní smlouvě.

Zaměstnanci mohou při pobírání rodičovského příspěvku konat pro svého zaměstnavatele i jinou práci. Stejně tak mohou uzavřít pracovněprávní vztah s jiným zaměstnavatelem, i zde platí výše uvedený zákaz vykonávat vedle svého zaměstnání výdělečnou činnost, která je shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele, bez jeho předchozího písemného souhlasu.

Do systému vložil:
JUDr. ZRUTSKÝ Jaromír
Témata
dotazy-clenupravo
Další články
Výkazy v rejstříku
Podpis kolektivní smlouvy
Práce přesčas
Náhradní volno za práci přesčas
Nová právní úprava dovolené pro zaměstnance pracující na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Překážky v práci a náhradní volno
Mzda za práci přesčas
Cestovní náhrady
Přiměřená doba na oddech a jídlo
Prohlubování kvalifikace
Požadavky pro řádný výkon práce
Výše odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění od 1. 1. 2023
Přeložení a pracovní cesta
Osobní příplatek po návratu z mateřské nebo rodičovské dovolené
O poskytování osobního příplatku rozhoduje zaměstnavatel
Osobní příplatek pouze na dobu neurčitou
Zdravotní způsobilost vykonávat práci
Pracovní doba
Datové schránky – Automatická aktivace datového trezoru na zkoušku
Nejčastější dotazy k datovým schránkám