Poradenství
Stravenkový paušál a částečně odpracovaná směna
01.03.2021 | Poradenství | Od našich členů | Přečteno: 1 405x

Dotaz: Dobrý den. Slyšel jsem, že stravenkový paušál je možné poskytnout jenom při odpracování celé směny? Co je na tom pravdy?

Odpověď: Není tomu tak. Požadavek na minimální počet odpracovaných hodin za směnu (aby mohl zaměstnavatel tento výdaj uplatnit jako daňově uznatelný náklad) je u stravenkového paušálu stejný jako u stravenky, tedy postačí, pokud přítomnost zaměstnance v práci během směny trvá aspoň 3 hodiny.

Závěr: Peněžitý příspěvek na stravování (stravenkový paušál) až do výše 75,60 Kč (pro letošní rok) za směnu je možné poskytnout zaměstnanci již při odpracování 3 hodin ze stanovené směny, a to za podmínky, že je nárok takto upraven v kolektivní smlouvě nebo vnitřním předpisu.

Do systému vložil:
Mgr. ŠEBKOVÁ Ester
Témata
dotazy-clenupravo
Další články
Titulek
Revize přenosných elektrických spotřebičů
Práce přesčas na pracovní cestě
Sbírka listin veřejného rejstříku a povinnost odborové organizace zveřejnit výsledky hospodaření
Odměňování za práci v sobotu a v neděli
Přiměřená doba na oddech a jídlo
Pracovní cesta (stravné a stravenky)
Vznik nároku na starobní důchod
Odměňování za práci v sobotu a v neděli
Napracování omluvené nepřítomnosti v práci
Očkování proti onemocnění COVID-19
Lékařské prohlídky svářečů
Vzor usnesení závodního výboru
Práce přesčas
Prodloužení délky dovolené
Pracovněprávní nároky – benefity a daň z příjmů