Poradenství
Pracovní cesta (stravné a stravenky)
13.12.2021 | Poradenství | Od našich členů | Přečteno: 1 170x

Dotaz:

Jsem zaměstnána v jedné příspěvkové organizaci, kde je zřizovatelem město. Prosím o vysvětlení problematiky nároku na stravenku a na stravné při pracovní cestě. Nejlépe, kdybyste to vysvětlili na příkladech. Jen ještě dodávám, že máme tzv. stravenky.

Odpověď:

Problematika stravování je u Vašeho zaměstnavatele upravena ve vyhl. č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky, ve znění pozdějších předpisů. V § 3 odst. 4 této vyhlášky je uvedeno, že „organizace poskytuje strávníkům za sníženou úhradu jen jedno hlavní jídlo v kalendářním dni, pokud strávník vykonává práci pro organizaci alespoň 3 hodiny v daném kalendářním dni v místě výkonu práce sjednaném v pracovní smlouvě.“

Upozornění:  

Od 1. 2. 2008 došlo v této právní úpravě k zásadní změně. Nárok na jídlo za sníženou úhradu je od této doby vázán na skutečný výkon práce, tj. na odpracovanou dobu. Před tím bylo poskytnutí jídla za sníženou úhradu vázáno na odpracování minimálně tří hodin v průběhu směny. Od 1. 2. 2008 je zaměstnanci poskytnuto jídlo za sníženou úhradu, pokud v tomto kalendářním dni pro organizaci vykonává práci alespoň tři hodiny v místě výkonu práce sjednaném v pracovní smlouvě. Může to tedy být i práce přesčas. Z tohoto důvodu bylo z této právní úpravy vypuštěno ujednání, podle kterého zaměstnanci nenáleželo jedno hlavní jídlo za sníženou úhradu, pokud během stanovené směny byl na pracovní cestě, která trvala déle než 5 hodin. Nyní je pro poskytnutí jednoho jídla za sníženou úhradu stanovena podmínka – výkon práce v trvání alespoň tří hodin v místě výkonu práce sjednaném v pracovní smlouvě.

Je proto samozřejmě možný tzv. souběh stravného při pracovní cestě s příspěvkem zaměstnavatele na jídlo podle této vyhlášky. Uvedeme to na příkladech.

Pracovní doba zaměstnance je od 8.00 hod. do 16.30 hod.

Příklad č. 1

Zaměstnanec pracuje do 12.00 hodin, odpracuje tedy 4 hodiny, v 12.00 hod. je vyslán na pracovní cestu. Pracovní cesta skončí v 18.00 hod.

Protože pracovní cesta trvala alespoň 5 hodin, má podle § 176 odst. 1 zákoníku práce nárok na stravné. Zde se nevyžaduje skutečný výkon práce. Rovněž má nárok na poskytnutí jednoho jídla za sníženou úhradu, na tzv. stravenku, protože v místě výkonu práce pracoval 4 hodiny.

Příklad č. 2

Zaměstnanec pracuje do 10.00 hodin, odpracuje tedy 2 hodiny, v 10.00 hod. je vyslán na pracovní cestu. Pracovní cesta skončí v 16.00 hod.

Protože pracovní cesta trvala alespoň 5 hodin, má podle § 176 odst. 1 zákoníku práce nárok na stravné. Vzhledem k tomu, že v tomto kalendářním dni neodpracoval alespoň tři hodiny, nemá nárok na poskytnutí jednoho jídla za sníženou úhradu.

Příklad č. 3

Zaměstnanec pracuje do 10.00 hodin, odpracuje tedy 2 hodiny, v 10.00 hod. je vyslán na pracovní cestu. Pracovní cesta skončí v 12.00 hod. Od 12.00 hodin pracuje do 16.30 hod.

Protože pracovní cesta netrvala alespoň 5 hodin, nemá podle § 176 odst. 1 zákoníku práce nárok na stravné. Vzhledem k tomu, že v tomto kalendářním dni odpracoval na svém pracovišti alespoň tři hodiny, má nárok na poskytnutí jednoho jídla za sníženou úhradu.

        

Do systému vložil:
JUDr. ZRUTSKÝ Jaromír
Témata
dotazy-clenupravo
Další články
Nejčastější dotazy k datovým schránkám
Nejčastější dotazy k datovým schránkám
Obsah kolektivní smlouvy
Nejčastější dotazy k datovým schránkám
Nejčastější dotazy k datovým schránkám
Nejčastější dotazy k datovým schránkám
Nejčastější dotazy k datovým schránkám
Mzda za práci přesčas
Dovolená
Kratší pracovní doba
Směnný provoz
Stravování
Prostoj
Požadavky pro řádný výkon práce
Potvrzení o zaměstnání, tzv. zápočtový list
Odstupné
Osobní spis
Mzda za práci přesčas
Práce přesčas
Revize přenosných elektrických spotřebičů