Poradenství
Odměňování za práci v sobotu a v neděli
28.12.2021 | Poradenství | Od našich členů | Přečteno: 1 575x

Dotaz:

Jsem zaměstnán v obchodní společnosti, kde jsou noční směny. Zaměstnavatel stanovil, že první směna v pracovním týdnu začíná ve 22.00 hod. v neděli. Příplatek za práci v noci a ve svátek se proto platí od této hodiny, tj. od 22.00 hod. Nyní se vede spor, zda se tak má platit i příplatek za práci v sobotu a v neděli. Prosím o stručnou odpověď.

Odpověď:

Vzhledem k tomu, že právní úprava stanovení začátku dne pracovního klidu (tj. nepřetržitého odpočinku a svátku) působila v praxi značné problémy, je v § 91 odst. 6 zákoníku práce uvedeno:

„U zaměstnavatele, u kterého zaměstnanec koná práci v nočních směnách, začíná den pracovního klidu hodinou odpovídající nástupu směny, která v týdnu nastupuje podle rozvrhu směn jako první.“ Dále je zde uvedeno, že výše uvedené ustanovení lze použít též pro účely práva na mzdu nebo plat nebo odměnu z dohod a pro zjišťování průměrného výdělku. To tedy znamená, že pokud zaměstnavatel neuvede, že toto ustanovení se použije i pro účely odměňování, nepřetržitý odpočinek v týdnu a svátek pro účely odměňování začíná ve 24.00 hod.

Jestliže zaměstnavatel chce, aby den pracovního klidu začínal hodinou odpovídající nástupu směny, která v týdnu nastupuje podle rozvrhu směn jako první, je nutné, aby to výslovně stanovil.

Nyní k Vašemu dotazu. Protože den pracovního klidu, který je definován v § 91 odst. 1 zák. práce, není pojmově shodný (totožný) se sobotou a nedělí, nelze zde výše uvedené ustanovení použít. 

Příplatek za práci v sobotu a v neděli Vám tedy vždy náleží od 24.00 hod., a to i když zaměstnavatel stanovil, že pro účely odměňování den pracovního klidu začíná hodinou odpovídající nástupu směny, která v týdnu nastupuje podle rozvrhu směn jako první.

Zejména z tohoto důvodu doporučuji stanovit, že i pro účely odměňování den pracovního klidu (tj. nepřetržitý odpočinek v týdnu a svátek) začíná ve 24.00 hod., a sjednotit tím právní úpravu poskytování příplatků. Zřejmě úplně nejvhodnější bude formulace, že pro účely odměňování den pracovního klidu (tj. nepřetržitý odpočinek v týdnu a svátek), sobota a neděle začínají ve 24.00 hod. (tj. výslovně to uvést i u soboty a neděle). Tato právní úprava se bude zaměstnancům nepochybně lépe vysvětlovat.

                                                                                            

Do systému vložil:
JUDr. ZRUTSKÝ Jaromír
Témata
dotazy-clenupravo
Další články
Výkazy v rejstříku
Podpis kolektivní smlouvy
Práce přesčas
Náhradní volno za práci přesčas
Nová právní úprava dovolené pro zaměstnance pracující na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Překážky v práci a náhradní volno
Mzda za práci přesčas
Cestovní náhrady
Přiměřená doba na oddech a jídlo
Prohlubování kvalifikace
Požadavky pro řádný výkon práce
Výše odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění od 1. 1. 2023
Přeložení a pracovní cesta
Osobní příplatek po návratu z mateřské nebo rodičovské dovolené
O poskytování osobního příplatku rozhoduje zaměstnavatel
Osobní příplatek pouze na dobu neurčitou
Zdravotní způsobilost vykonávat práci
Pracovní doba
Datové schránky – Automatická aktivace datového trezoru na zkoušku
Nejčastější dotazy k datovým schránkám