Zpravodaj

Výzva POS OS UNIOS na pořadatelství svazových sportovních her 2023

21.04.2022 | Zpravodajství OS | Pro členy svazu | Přečteno: 1 303x

Dle Zásad č. 2/2019 o organizaci sportovních her Odborového svazu UNIOS schválených výkonným výborem vyhlašuje předsednictvo svazu výzvu k pořadatelství svazových sportovních her v roce 2023.

Do konce července 2022 mohou jednotlivé základní či místní organizace podávat své návrhy k pořadatelství některého ze sportů pro rok 2023. Návrh na pořádání musí obsahovat dva garanty z dané organizace, místo pořádání akce (vždy pátek, sobota, neděle od večeře do snídaně), termín a systém soutěže s rozdělením kategorií. Při dvou sportech na jedné akci se mohou domluvit dvě základní či místní organizace na spolupořadatelství. Při zabezpečení akce je třeba dodržovat schválené limity na ubytování a stravu dle platných zásad. Čím nižší cena, tím bude nižší startovné pro účastníky.

Co to tedy pro pořadatele znamená? Zabezpečit garanty, pořadatele, rozhodčí. Předběžně rezervovat místo konání akce a ubytování se stravováním (závazná objednávka bude zaslána svazem až po schválení akce výkonným výborem v říjnu) a sepsat systém soutěže včetně časového harmonogramu akce.

Tímto tedy vyhlašujeme výzvu k pořádání svazových sportovních her v roce 2023.

Své návrhy můžete předem konzultovat s Michalem Votavou, garantem svazových sportovních her za OS UNIOS, tel. 777 138 461, votava.michal@osunios.cz.

Své návrhy na pořádání některého ze sportů zašlete do 31. 7. 2022 na osunios@osunios.cz.

Do systému vložil:
PECH Petr
Foto k článku
Další články
Protestní setkání odborových svazů rozpočtových a příspěvkových organizací
Děkujeme, že jste podepsali petici organizovanou ČMKOS proti odchodu do důchodu v 68 letech a za dřívější odchod do důchodu v náročných profesích.
Letošní sportování zahájeno!
Podporujeme stávkovou pohotovost ČMKOS
ČMKOS vyhlásila stávkovou pohotovost
Cíle kolektivního vyjednávání 2023
Bylo, nebylo
Sportovní hry v Jetřichovicích
Demonstrace proti chudobě
Chystáme se na demonstraci
Sportovní hry v Jetřichovicích budou!
Turistika Kostelec u Zlína
Manifestační mítink ČMKOS
23. červen – Mezinárodní den veřejných služeb
Reakce odborových svazů veřejných služeb a správy na výsledky vyjednávání o platech na rok 2022
Mimořádný příspěvek při karanténě/izolaci – tzv. izolačka
Nový rok 2022
Program Antivirus prodloužen a rozšířen
Kurzarbeit je tady!
Koronavirus a podpora ze strany státu – stav ke dni 9. 3. 2021