Zpravodaj

Výzva POS OS UNIOS na pořadatelství svazových sportovních her 2023

21.04.2022 | Zpravodajství OS | Pro členy svazu | Přečteno: 1 804x

Dle Zásad č. 2/2019 o organizaci sportovních her Odborového svazu UNIOS schválených výkonným výborem vyhlašuje předsednictvo svazu výzvu k pořadatelství svazových sportovních her v roce 2023.

Do konce července 2022 mohou jednotlivé základní či místní organizace podávat své návrhy k pořadatelství některého ze sportů pro rok 2023. Návrh na pořádání musí obsahovat dva garanty z dané organizace, místo pořádání akce (vždy pátek, sobota, neděle od večeře do snídaně), termín a systém soutěže s rozdělením kategorií. Při dvou sportech na jedné akci se mohou domluvit dvě základní či místní organizace na spolupořadatelství. Při zabezpečení akce je třeba dodržovat schválené limity na ubytování a stravu dle platných zásad. Čím nižší cena, tím bude nižší startovné pro účastníky.

Co to tedy pro pořadatele znamená? Zabezpečit garanty, pořadatele, rozhodčí. Předběžně rezervovat místo konání akce a ubytování se stravováním (závazná objednávka bude zaslána svazem až po schválení akce výkonným výborem v říjnu) a sepsat systém soutěže včetně časového harmonogramu akce.

Tímto tedy vyhlašujeme výzvu k pořádání svazových sportovních her v roce 2023.

Své návrhy můžete předem konzultovat s Michalem Votavou, garantem svazových sportovních her za OS UNIOS, tel. 777 138 461, votava.michal@osunios.cz.

Své návrhy na pořádání některého ze sportů zašlete do 31. 7. 2022 na osunios@osunios.cz.

Do systému vložil:
PECH Petr
Foto k článku
Další články
Petice proti propouštění bez udání důvodu, veřejné projednání ve výboru PS
Turnaj v šipkách je úspěšně za námi!
Připojte se k protestu 21. května 2024 ve 12.00 na Malostranském náměstí v Praze
MÁTE PADÁKA – Kampaň proti výpovědi bez udání důvodu – Dneska my, zítra vy
OS UNIOS SLAVÍ 30 LET
Jednoduché účetnictví pro základní organizace OS UNIOS
Hezké Vánoce a šťastný nový rok
Podpořte Den protestů ČMKOS i svým podpisem
Přijďte na demonstraci „Za lepší budoucnost ČR“ dne 27. 11. 2023 ve 12.00 hod. na Palachovo náměstí v Praze
Protestní setkání odborových svazů rozpočtových a příspěvkových organizací
Děkujeme, že jste podepsali petici organizovanou ČMKOS proti odchodu do důchodu v 68 letech a za dřívější odchod do důchodu v náročných profesích.
Podporujeme stávkovou pohotovost ČMKOS
ČMKOS vyhlásila stávkovou pohotovost
Cíle kolektivního vyjednávání 2023
Bylo, nebylo
Sportovní hry v Jetřichovicích
Demonstrace proti chudobě
Chystáme se na demonstraci
Sportovní hry v Jetřichovicích budou!
Turistika Kostelec u Zlína