Zpravodaj
Budoucnost plynu a jaderné energie v evropské unii
18.07.2022 | Zpravodajství OS | Články | Přečteno: 1 344x

6. červenec znamenal významný milník dvouletého boje za zařazení jaderné energetiky a plynárenství do evropské taxonomie, která představuje klasifikační systém, který slouží pro určení těch ekonomických činností, které lze označit za udržitelné a ohleduplné k životnímu prostředí (EU taxonomie zahrnuje šest hlavních cílů, konkrétně zmírnění dopadu a adaptaci na klimatické změny, oběhové hospodářství, ochranu vodních zdrojů, znečišťování životního prostředí a biodiverzitu.). Tváří v tvář odpůrcům, kteří chtěli v Evropě pohřbít jadernou energetiku a plyn, jsme napnuli své síly do boje, jehož cílem bylo zajistit Evropě všechny prostředky k tomu, aby uspěla ve svých klimatických ambicích tím, že se nepřipraví o žádný nástroj ke snížení emisí CO2.

Sotva týden poté, co parlament a ministři energetiky schválili hlavní texty klimatického balíčku Fit for 55, se poslanci Evropského parlamentu nakonec jasnou většinou rozhodli nevyslovit se proti návrhu aktu v přenesené pravomoci, který navrhla Evropská komise a který se týká taxonomie. I když je tento text nedokonalý, neboť podmínky stanovené pro zařazení jaderné energie a plynu do taxonomie jsou drastické, první krok byl učiněn... a boj bude pokračovat. Faktem zůstává, že jaderná energie již není v Bruselu tabu, a pokud jde o plyn, zejména pokud je ekologický a dekarbonizovaný, je uznáván jako užitečný nástroj pro dekarbonizaci Evropy a investice mohou pokračovat nebo znovu začít.

To je vítězství odborů. Dva roky boje s dopisy předsedovi Evropské komise, aby zahrnul do taxonomie i jadernou energii a plyn, s dopisy našim vládám, aby přiměly své vlády, a poslancům Evropského parlamentu, aby se pevně postavili křížovému tažení proti jaderné energii a plynu, které v některých evropských zemích stále ještě probíhá. Jaderná energie a plyn nejsou jediným řešením, ale jsou součástí řešení... zejména v kontextu, kdy se otázky suverenity a energetické bezpečnosti opět dostávají do centra evropské politické agendy. Úkolem odborů bylo na tyto zřejmé skutečnosti poukázat.

A „v počtu je síla“. Proto odborová akce vedená francouzským odborovým svazem CFE-CGC Energies sjednotila odbory z mnoha evropských zemí včetně OS UNIOS. Tato evropská odborová akce byla uznána i na vládní úrovni, neboť ve společném stanovisku, zveřejněném den před hlasováním poslanců Evropského parlamentu, vyzvali ministři energetiky mnoha zemí poslance Evropského parlamentu, aby naslouchali hlasu odborů (našemu hlasu, vážení kolegové!). Jedná se o pěkné politické uznání jednotného postupu odborů, pokud jde o obranu našich průmyslových odvětví, jejich pracovních míst a jejich přínosu k otázkám dekarbonizace, suverenity a bezpečnosti.

Vyhráli jsme bitvu, ale boj pokračuje. Toto první vítězství v oblasti taxonomie volá po dalších. Můžete se na nás spolehnout!

Do systému vložil:
VOTAVA Michal Jan
Další články
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 10/2024 – květen
Jednání o spravedlivé transformaci v plynárenském sektoru ztroskotala
Důležitá zpráva: Zrušení demonstrace 21. května 2024
Nesouhlasíme s navrženými 37 opatřeními NERV
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 24/2023 – prosinec
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 23/2023 – listopad
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 22/2023 – listopad
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 21/2023 – říjen
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 20/2023 – říjen
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 19/2023 – září
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 18/2023 – září
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 17/2023 – srpen
Nenechme kulturu utichnout! Nová iniciativa reaguje na plánované změny legislativy i návrh rozpočtu pro příští rok
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 16/2023 – srpen
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 15/2023 – červenec
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 14/2023 – červenec
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 13/2023 – červen
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 12/2023 – červen
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 11/2023 – květen
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 10/2023 – duben