Poradenství
Odstupné
10.10.2022 | Poradenství | Od našich členů | Přečteno: 379x

Dotaz: V kolektivní smlouvě máme uvedeno, že odstupné nenáleží zaměstnanci, u něhož při organizačních změnách dochází k převodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů na jiného zaměstnavatele, ani zaměstnanci, který koná u zaměstnavatele práci ve vedlejším pracovním poměru. Je to správně?

Odpověď:  Správné je ustanovení kolektivní smlouvy, že odstupné nenáleží zaměstnanci, u něhož při organizačních změnách dochází k přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů na jiného zaměstnavatele, protože zde nedochází z rozvázání pracovního poměru (§ 338 a násl. zák. práce). Odstupné je vázáno na rozvázání pracovního poměru, vyplývá to z § 67 zák. práce.

Nesprávné je však ustanovení, že odstupné nenáleží zaměstnanci, který u zaměstnavatele koná práci ve vedlejším pracovním poměru. Institut „vedlejších pracovních poměrů“ byl zrušen od 1. 1. 2007 novým zákoníkem práce (zák. č. 262/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů). Vedlejší pracovní poměr byl zrušen zejména z toho důvodu, že se jednalo o právní úpravu, která byla jednoznačně v rozporu se zásadou rovného zacházení.

Jestliže bude pracovní poměr rozvázán z důvodů uvedených v § 67 odst. 1 zák. práce [tj. § 52 písm. a) až c) zák. práce], náleží zaměstnanci odstupné v každém případě, tj. i když se bude jednat o pracovní poměr uzavřený na kratší pracovní dobu (např. z důvodu péče o dítě na 35 hodin týdně) nebo uzavřený na dobu určitou.

Do systému vložil:
JUDr. ZRUTSKÝ Jaromír
Témata
dotazy-clenupravo
Další články
Nejčastější dotazy k datovým schránkám
Nejčastější dotazy k datovým schránkám
Obsah kolektivní smlouvy
Nejčastější dotazy k datovým schránkám
Nejčastější dotazy k datovým schránkám
Nejčastější dotazy k datovým schránkám
Nejčastější dotazy k datovým schránkám
Mzda za práci přesčas
Dovolená
Kratší pracovní doba
Směnný provoz
Stravování
Prostoj
Požadavky pro řádný výkon práce
Potvrzení o zaměstnání, tzv. zápočtový list
Osobní spis
Mzda za práci přesčas
Práce přesčas
Revize přenosných elektrických spotřebičů
Práce přesčas na pracovní cestě