Zpravodaj
Lhůty opakovaných revizí elektrických zařízení
23.01.2023 | Zpravodajství OS | Články | Přečteno: 422x

Doposud byly lhůty revizí upravovány pouze technickými normami. Jsou to pro elektrické instalace ČSN 33 1500, která má 4 změny, a ČSN 33 2000-6 ed. 2. Pro hromosvody (podle nové terminologie LPS – lightning protection system) postavené po roce 2009 uvádí lhůty revizí a kontrol ČSN EN 62305-3 ed. 2. Pro přenosné elektrické spotřebiče platí ČSN 33 1600 ed. 2.

Nařízení vlády číslo 190/2022 Sb. nově zavádí základní nejdelší lhůty pravidelných revizí vyhrazeného elektrického zařízení včetně zařízení pro ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny.

V příloze č. 4 k výše uvedenému nařízení najdeme tabulku, která určuje lhůty revizí podle objektu a prostoru a také revize LPS.

Podle objektu a prostoru:

Revizní lhůty

V objektech určených pro administrativní činnost

5 let

V objektech určených pro výrobu, vzdělávání (školy, mateřské školy), ubytování (hotely, ubytovny, kempy a jiná ubytovací zařízení) a lékařské účely

3 roky

Elektrické zařízení v objektu, který podle požárně bezpečnostního řešení umožňuje přítomnost více než 200 osob

2 roky

Prozatímní zařízení stavenišť

0,5 roku

Pojízdné a převozné prostředky

1 rok

Prostory s nebezpečím požáru a výbuchu

3 roky

Prostory mokré a s trvalým výskytem korozivních nebo znečišťujících látek

1 rok

Ochrana před účinky atmosférické a statické elektřiny:

Revizní lhůty

LPS chránící kritické systémy

2 roky

LPS chránící ostatní objekty nebo zařízení

4 roky

Vyhrazené elektrické zařízení, které nenajdeme v tabulce, je revidováno podle lhůt, které jsou stanoveny v jiných právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, např. ve výše uvedených normách.

Přenosné elektrické zařízení není podle § 3 odst. 2 nařízení vlády číslo 190/2022 Sb. vyhrazeným technickým zařízením.

Do systému vložil:
ČIKL Václav
Témata
bozp
Další články
45 let EPSU – hrdá historie
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 7/2023 – březen
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 6/2023 – březen
58. zasedání výboru EPSU pro energetiku, odpadové hospodářství a vodohospodářství
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 5/2023 – březen
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 4/2023 – únor
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 3/2023 – únor
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 2/2023 – leden
Vyšší náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 1/2023 – leden
Valorizace náhrady za ztrátu na výdělku při pracovním úrazu
Datové schránky
Říjnové novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – pokračování
Říjnové novinky EPSU z kolektivního vyjednávání
Evropská odborová konfederace vyhlašuje říjen měsícem akcí za vyšší mzdy
Manifestační mítink ČMKOS 2022
Zázraky se někdy bohužel nedějí…
Prováděcí předpisy k zákonu o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení
Budoucnost plynu a jaderné energie v evropské unii
Hospodaření odborových organizací – pokladna, účet