Zpravodaj
Datové schránky
12.01.2023 | Zpravodajství OS | Články | Přečteno: 486x

Jelikož čert nikdy nespí a úřady ještě méně, začali členům statutárních orgánů našich základních a místních organizací (zpravidla závodní/místní výbor nebo závodní důvěrník/důvěrník MO) chodit přihlašovací údaje k informačnímu systému datových schránek (DS).


Do konce roku jsme ještě doufali, že změna povinnosti mít datovou schránku se bude týkat i spolků, kam spadají i odborové organizace, ale bohužel se to nestalo. Datové schránky jsou pro všechny právnické osoby od 1. ledna 2023 povinné a těm, kteří je neměli zřízené, je automaticky založil stát. Právě proto dostáváte své přihlašovací údaje.

Datová schránka je elektronický nástroj (obdoba e-mailu), který slouží k doručování a přijímání úředních dokumentů mezi vámi a orgány veřejné správy. Jedná se např. o listiny z rejstříkového soudu, finančních úřadů, sociální správy, zdravotních pojišťoven atd. Ovládání DS je proto podobně jednoduché jako u klasického emailu.

Doporučujeme jednotlivým závodním a místním výborům, aby si na svém jednání domluvili osoby, které se budou starat o čtení, stahování a vyřizování zpráv doručených do datové schránky, a aby se ostatní členové ZV/MV do datových schránek nepřihlašovali. Všechny zprávy v DS jsou doručené okamžikem přihlášení jakéhokoliv člena statutárního orgánu (nejpozději však 10 dnů po přijetí zprávy do DS). Okamžikem doručení zprávy pak začínají běžet zákonné lhůty pro případné odpovědi. Proto je vhodné, aby se o datovou schránku starala jedna osoba, která přijaté zprávy bude hned vyřizovat.

A co tedy dělat, když dostanete dopis s přihlašovacími údaji? Zde je krátký názorný návod:


Pokud si s přihlášením nebo obsluhou datové schránky nevíte rady, obraťte se na své příslušné kontaktní místo. Sledujte naše webové stránky, kde zveřejníme vaše nejčastější dotazy k datovým schránkám. Informace k datovým schránkám si také můžete ověřit zde: https://info.mojedatovaschranka.cz/info/cs/.

Do systému vložil:
VOTAVA Michal Jan
Témata
datové schránky
Foto k článku
Další články
45 let EPSU – hrdá historie
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 7/2023 – březen
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 6/2023 – březen
58. zasedání výboru EPSU pro energetiku, odpadové hospodářství a vodohospodářství
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 5/2023 – březen
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 4/2023 – únor
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 3/2023 – únor
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 2/2023 – leden
Vyšší náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 1/2023 – leden
Lhůty opakovaných revizí elektrických zařízení
Valorizace náhrady za ztrátu na výdělku při pracovním úrazu
Říjnové novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – pokračování
Říjnové novinky EPSU z kolektivního vyjednávání
Evropská odborová konfederace vyhlašuje říjen měsícem akcí za vyšší mzdy
Manifestační mítink ČMKOS 2022
Zázraky se někdy bohužel nedějí…
Prováděcí předpisy k zákonu o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení
Budoucnost plynu a jaderné energie v evropské unii
Hospodaření odborových organizací – pokladna, účet