Zpravodaj
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 1/2023 – leden
27.01.2023 | Zpravodajství OS | Články | Přečteno: 1 218x

Rakousko: Akce přinesla 11,2% zvýšení platů pro hůře placené zaměstnance nemocnic
Nizozemsko: Zdravotnické odbory potvrdily 10% navýšení pro rok 2023
VELKÁ BRITÁNIE: Stávky ve veřejných službách pokračují i v lednu
Německo: Studie odhalila kritickou situaci v sociálních službách
Španělsko: Odbory získaly závazek ke kolektivnímu vyjednávání pro zahraniční zaměstnance
Švédsko: Odbory vyjednaly přísnější pravidla pro pracovní dobu
Norsko: Odbory vítají nová právní ustanovení o práci na plný úvazek
Portugalsko: Pracovníci v odpadovém hospodářství jednají o mzdových a dalších podmínkách
Bulharsko: Pokrok v odměňování a vyjednávání pro pracovníky ve zdravotnictví a justici
Litva: Průměrný nárůst mezd o 14 % pro odborově organizované pracovníky ve zdravotnictví
Finsko: Průzkum odborů odhalil problémy s personálem v oblasti péče o děti
Turecko: Akce zdravotnických odborů přináší výsledky

Rakousko  Akce přinesla 11,2% zvýšení platů pro hůře placené zaměstnance nemocnic

Členové odborového svazu soukromých služeb vida pracující v síti církevních nemocnic se dvoutřetinovou většinou vyslovili pro přijetí nové mzdové dohody. Zvýšení se bude pohybovat v rozmezí od 8,4 % do 11,2 % (pro hůře placené zaměstnance) s minimálním navýšením měsíční mzdy ve výši 205 eur. Odborový svaz uvítal dohodu, která začíná oceňovat práci zdravotnického personálu během pandemie a pomáhá řešit rostoucí životní náklady. Odborový svaz vida rovněž zdůraznil význam vysoké míry účasti členů na kampani a dalších protestních akcích, které přispěly k zajištění lepší mzdové nabídky ze strany zaměstnavatelů.

Nizozemsko  Zdravotnické odbory potvrdily 10% navýšení pro rok 2023

Odbory zdravotníků FNV a NU'91 se zasadily o to, aby všech 80 000 zaměstnanců sedmi univerzitních zdravotnických center obdrželo v roce 2023 10% zvýšení mezd – 6 % v lednu a 4 % v listopadu. Existovaly určité obavy, že ne všichni zaměstnanci dostanou stejné zvýšení ve stejnou dobu, a odbory zvažovaly právní kroky, aby přiměly zaměstnavatele k řádnému plnění kolektivní smlouvy. Zvýšení je mírně pod úrovní inflace maloobchodních cen ve výši 11,2 %, ale cílem bude vyjednat další kompenzaci inflace v příštím kole vyjednávání.

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ Stávky ve veřejných službách pokračují i v lednu

Vzhledem k tomu, že vláda odmítá vyjednávat o platech, budou zaměstnanci ve zdravotnictví a dalších veřejných službách pokračovat ve stávkových kampaních i v novém roce. Odborový svaz zdravotních sester RCN oznámil po historicky první celostátní stávkové akci v prosinci další dva stávkové dny (18.–19. ledna). Odbory zastupující pracovníky záchranné služby (UNISON, Unite a GMB) budou rovněž podnikat další akce v Anglii (11. a 23. ledna) a mohli by se k nim připojit i kolegové ve Walesu, kteří právě odhlasovali, že se do akce zapojí. Mezitím odborová organizace ústřední vlády PCS připravila harmonogram cílenějších akcí na pěti ministerstvech a v agenturách, které budou probíhat od 5. do 16. ledna.

Německo  Studie odhalila kritickou situaci v sociálních službách

Odborový svaz veřejných služeb ver.di zveřejnil první výsledky rozsáhlé studie pracovníků v sociálních službách, která odhaluje vysoké riziko vyhoření a vyčerpání, jemuž čelí mnoho pracovníků v tomto odvětví. Průzkum se týká více než 8 200 zaměstnanců v oblasti péče o děti, pomoci osobám se zdravotním postižením, úřadů pro mládež a dalších oblastí sociální práce. Zjistil, že od pandemie mnoho zaměstnanců často vynechává zákonem požadované přestávky na odpočinek a 40 % uvedlo, že pravidelně pracují tři a více hodin týdně také přesčas. Více než 65 % respondentů uvedlo, že jsou v práci pod časovým tlakem, přičemž více než 80 % zaznamenalo výraznou změnu v pracovní zátěži. Ver.di zdůrazňuje personální krizi, které čelí sociální práce, přičemž jen péče o děti se snaží vyrovnat s nedostatkem 175 000 zaměstnanců. Třetina dotázaných uvádí, že v důsledku volných pracovních míst pracují déle, přičemž pracovní tlak vede ke zvýšené fluktuaci zaměstnanců.

Španělsko  Odbory získaly závazek ke kolektivnímu vyjednávání pro zahraniční zaměstnance

Federace veřejných služeb FSC-CCOO a FeSP-UGT zajistily, že státní zaměstnanci pracující v zahraničí budou zahrnuti do řádného procesu kolektivního vyjednávání. Jako první krok k řešení nedostatku řádného vyjednávání o platech za posledních 14 let se odbory dohodly na zvýšení platů o 3,5 % pro všechny zahraniční zaměstnance, a to zpětně od 1. ledna 2022. Vyjednávání o zvýšení mezd na rok 2023 bude zahájeno v prvním čtvrtletí letošního roku spolu s vyjednáváním o řadě dalších otázek včetně práce na dálku, 35hodinového pracovního týdne, plánů rovnosti a aktualizace dohody o pracovních podmínkách z roku 2008. 

Švédsko  Odbory vyjednávají o přísnějších pravidlech pro pracovní dobu

Odborové svazy Vårdförbundet a Kommunal v oblasti zdravotnictví a péče vyjednaly nová a přísnější pravidla pracovní doby, která zajistí, aby pracovníci měli právo na řádný odpočinek a zejména aby byl splněn požadavek na 11 hodin nepřetržitého odpočinku každých 24 hodin stanovený směrnicí o pracovní době. Jednání se zaměstnavatelskými organizacemi SKR a Sobona se uskutečnila po kritice ze strany Evropské komise, že stávající předpisy nezajišťují soulad se směrnicí. Nová pravidla budou znamenat, že jakékoli zkrácení jedenáctihodinové doby odpočinku bude možné pouze ve výjimečných případech a zaměstnanci budou řádně odškodněni. Budou zavedena nová opatření pro společnou kontrolu dodržování pravidel, která vstoupí v platnost v říjnu.

Norsko  Unie vítá nová právní ustanovení o práci na plný úvazek

Odborový svaz veřejných služeb Delta uvítal zavedení novely zákona o pracovním prostředí, která zajišťuje, že zaměstnavatelé budou upřednostňovat zaměstnávání na plný úvazek. Zákon vyžaduje, aby zaměstnavatelé dokumentovali každé rozhodnutí zaměstnávat pracovníky na částečný úvazek a aby projednali otázky týkající se zaměstnanců na částečný úvazek se zástupci odborů. Úřad inspekce práce má pravomoc vymáhat dodržování nových předpisů. Právní předpisy znamenají, že zaměstnanci na částečný úvazek mají přednostní přístup k případným směnám navíc a k prodloužení pracovní doby před zaměstnavateli, kteří přijímají nové zaměstnance nebo zaměstnance na dobu určitou. Delta to považuje za důležité zejména v oblasti zdravotnictví a péče, kde je od roku 2019 méně než 20 % inzerovaných pracovních míst na plný úvazek.

Portugalsko  Pracovníci v odpadovém hospodářství podnikají akce týkající se platových a dalších podmínek

Členové odborového svazu STAL zaměstnaní ve dvou odpadových společnostech – soukromé FCC Environment a městské RdN – podnikli mezi Vánocemi a Novým rokem stávkovou akci. Zaměstnanci obou společností požadují zvýšení mezd o 10 % s minimálním měsíčním navýšením o 100 eur a minimální mzdu 850 eur měsíčně. Kromě toho je hlavním požadavkem společnosti RdN, aby se všichni pracovníci s dočasnými smlouvami stali zaměstnanci na dobu neurčitou.

Bulharsko  Pokrok v odměňování a vyjednávání pro pracovníky ve zdravotnictví a justici

Odborová konfederace CITUB uvádí, že od začátku prosince došlo k výraznému zvýšení platů pracovníků regionálních zdravotních inspektorátů a zdravotnických středisek záchranné služby. Zaměstnancům regionálních zdravotních inspekcí vzrostly platy až o 30 %, zatímco zaměstnanci zdravotnických záchranných služeb dostávají přibližně 22 %. Odbory organizují od podzimu řadu protestů kvůli platům. Odborová konfederace Podkrepa mezitím oznámila, že na pracovníky ministerstva spravedlnosti se vztahuje nová rámcová dohoda, která posiluje sociální dialog a zajišťuje ochranu sociálních práv zaměstnanců.

Litva  Průměrný nárůst mezd zdravotnických pracovníků odborové organizace o 14 %

Odborový svaz zdravotnických pracovníků LSADPS informuje, že jeho členové ve veřejném zdravotnictví budou od začátku tohoto měsíce využívat zvýšení platů o přibližně 14 %. Vychází to z kolektivní smlouvy, kterou LSADPS a osm dalších odborových svazů ve zdravotnictví vyjednalo v roce 2021 a která byla aktualizována v říjnu loňského roku. Spolu s vyššími základními platy se zvyšují i koeficienty, od nichž se platy odvíjejí, a ty se budou týkat členů odborových organizací, které dohodu podepsaly. Průměrné zvýšení pro všechny zaměstnance ve zdravotnictví bude činit přibližně 8 %.

Finsko  Průzkum odborů odhalil personální problémy v péči o děti

Odborový svaz SuPer pro zdravotnictví a péči zveřejnil výsledky průzkumu mezi pracovníky v předškolním vzdělávání, podle kterého se více než polovina (53 %) respondentů domnívá, že kvalita služeb se za posledních pět let zhoršila, přičemž za hlavní problém je považován nedostatek personálu. Na průzkum odpovědělo více než 1 000 členů odborů, přičemž 88 % z nich uvedlo, že se s nedostatkem personálu ve své pracovní jednotce setkávají alespoň jednou měsíčně. Z průzkumu také vyplynulo, že nárůst jiných úkolů znamená, že pracovníci mají méně času na přímý kontakt s dětmi. Téměř 80 % respondentů uvažuje o hledání práce v jiných odvětvích. Organizace SuPer představila řešení krize v oblasti předškolního vzdělávání a péče, která zahrnují opatření v oblasti odměňování, uznání náročnosti této práce, lepší rozmístění kvalifikovaných pracovníků a větší podporu dětí se zvláštními potřebami.

Turecko  Akce zdravotnických odborů přináší výsledky

Piketování a stávková akce odborového svazu Dev Sağlık-İş s podporou EPSU a PSI pomohly řešit šikanu, obtěžování a protiodborové chování ze strany vedení univerzitní nemocnice Koç v Istanbulu. Přestože propuštění členové odborů nebyli znovu přijati do zaměstnání, zaměstnavatel vyplatil zvýšené odškodnění jako uznání diskriminačního jednání vůči odborovým funkcionářům. Odbory rovněž zajistily propuštění manažera odpovědného za šikanu, ukončení obtěžování a stažení falešných obvinění proti členům odborů. PSI i EPSU zaslaly protestní dopisy.

Do systému vložil:
VOTAVA Michal Jan
Témata
kolektivni-vyjednavanimezinarodni
Další články
Sjezd EPSU v Bukurešti: 500 odborářů z celé Evropy se sešlo a zvolilo nové vedení
Odboráři se postavili proti rušení zaručených mezd
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 11/2024 – květen
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 10/2024 – květen
Jednání o spravedlivé transformaci v plynárenském sektoru ztroskotala
Důležitá zpráva: Zrušení demonstrace 21. května 2024
Nesouhlasíme s navrženými 37 opatřeními NERV
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 24/2023 – prosinec
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 23/2023 – listopad
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 22/2023 – listopad
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 21/2023 – říjen
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 20/2023 – říjen
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 19/2023 – září
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 18/2023 – září
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 17/2023 – srpen
Nenechme kulturu utichnout! Nová iniciativa reaguje na plánované změny legislativy i návrh rozpočtu pro příští rok
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 16/2023 – srpen
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 15/2023 – červenec
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 14/2023 – červenec
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 13/2023 – červen