Zpravodaj
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 6/2023 – březen
20.03.2023 | Zpravodajství OS | Články | Přečteno: 1 078x

Španělsko: Tříletá dohoda ve veřejné ústavní péči
Nizozemsko: Celostátní stávka v nemocnicích
Velká Británie: Celostátní stávka v ústřední státní správě
Německo: Zdravotničtí pracovníci se připojili k akci ve spolkové a místní správě
Francie, Česká republika: Boj proti důchodovým reformám pokračuje
Irsko: Odborový svaz zdravotních sester by mohl podniknout kroky k zajištění bezpečného počtu zaměstnanců
Lotyšsko: Odbory dosáhly vyššího zvýšení platů zdravotníků
Estonsko: Výzva pro pečovatele, aby vstoupili do odborů a prosadili kolektivní smlouvu
Finsko: Dvouleté dohody o platech v obcích, zdravotnictví, sociální péči a církvích
Portugalsko: Stávka v soukromých nemocnicích a ve veřejných službách
Izrael: Vyšší platy a kratší pracovní doba ve veřejných službách
Švédsko: Odbory chtějí kolektivní smlouvy proti sexuálnímu obtěžování

Španělsko Tříletá smlouva v oblasti veřejné ústavní péče
Federace FSS-CCOO a FeSP-UGT podepsaly 3. března novou tříletou kolektivní smlouvu, která se vztahuje na přibližně 300 000 pracovníků v sektoru veřejné ústavní péče. Dohoda platí do 31. prosince 2025 a byla uzavřena po téměř pětiletém vyjednávání. Zahrnuje zvýšení platů o 4 % v letošním roce a o 2,5 % v letech 2024 a 2025. Doložka o valorizaci platů znamená, že může dojít k dalším úpravám v závislosti na vývoji inflace. Každoročně se počítá se snížením počtu hodin, přičemž v roce 2024 se sníží počet hodin o 8 a v roce 2025 o dalších 12 hodin. Zlepšení v oblasti placeného volna v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání bude znamenat, že pracovníci budou dostávat náhradu mzdy po dobu 180 dnů, přičemž prvních 90 dnů bude činit 100 %, dalších 30 dnů 95 % a zbývajících 60 dnů 90 %.

Nizozemsko Celostátní protestní akce v nemocnicích
Odbory FNV a NU'91 svolaly na 16. března celostátní protestní akci v celém nemocničním sektoru, kdy bude zajištěna pouze nedělní služba. Odbory požadují 10% zvýšení mezd v reakci na prudký nárůst životních nákladů a jako jedno z opatření, které má pomoci řešit personální krizi. Odborový svaz NU'91 organizuje také širší kampaň týkající se krize v péči, a to demonstrací v Utrechtu 9. března, kde vyzval všechny, aby se oblékli do černého, a následně podpořil svou kampaň „každé úterý v černém“.

Velká Británie Národní stávka v celé ústřední státní správě
Odborový svaz státních zaměstnanců PCS vede cílenou kampaň protestních akcí na podporu svých požadavků na vyšší platy a na obranu důchodů a pracovních míst. Dne 1. března byla uspořádána celostátní akce a 15. března pak proběhla další celostátní stávka, která se konala u příležitosti oznámení vládního rozpočtu. Kampaň protestních akcí pokračuje a až do konce března budou různé vládní agentury terčem řady jednodenních a dvoudenních stávek. Mezitím některé odbory ve zdravotnictví pozastavily stávkové akce během jednání s vládou o platech. Hněv kvůli nízkým platům se však přenesl i na mladší lékaře, členy Britské lékařské asociace, kteří se 15.–17. března zúčastnili bezprecedentní třídenní stávkové akce.

Německo Zdravotničtí pracovníci se připojili k akci spolkové a místní vlády
Zdravotničtí pracovníci se 14. a 15. března zapojili do výstražných stávek po celé zemi, protože odborový svaz ver.di získává podporu pro svá jednání zahrnující 2,5 milionu pracovníků ve spolkové a místní správě. Odborový svaz požaduje zvýšení mezd o 10,5 % s minimálním navýšením 500 eur měsíčně. U příležitosti Mezinárodního dne žen, který připadá na 8. března, proběhla také akce pracovníků v předškolním vzdělávání a dalších sociálních službách.

Francie, Česká republika Boj proti důchodovým reformám pokračuje
Odbory, mládežnické a studentské skupiny a mnoho dalších organizací pokračují v kampani proti navrhovaným důchodovým změnám francouzské vlády, včetně zvýšení důchodového věku z 62 na 64 let. Poslední a sedmý den protestů se konal 11. března a další demonstrace a stávky jsou plánovány v různých odvětvích. Zapojeny jsou všechny pobočky EPSU napříč hlavními konfederacemi a odborovými organizacemi – CGT, CFDT, FO, UNSA a CFE-CGC.

Mezitím jsou odbory v české konfederaci ČMKOS znepokojeny možností vládních změn, které by znamenaly zvýšení věku odchodu do důchodu z 65 na 68 let, a již zahájily petici proti tomuto návrhu.

Irsko Odborový svaz zdravotních sester by mohl přijmout opatření týkající se bezpečné úrovně personálu
Odborový svaz sester INMO bude hlasovat pro sestry na jednotce intenzivní péče v univerzitní nemocnici v Limericku v zájmu bezpečného personálního zajištění poté, co vyčerpal místní jednání o vyřešení tohoto problému. Odborový svaz tvrdí, že nedostatek stálého bezpečného personálu má škodlivý dopad na fyzickou a duševní pohodu pracovníků a pacientů. Toto rozhodnutí následuje po únorovém rozhodnutí výkonné rady INMO, která schválila kampaň protestních akcí v reakci na zprávy členů, že v mnoha nemocnicích je nebezpečné personální obsazení normou. Odborový svaz rovněž vyzval ministerstvo zdravotnictví a výkonný orgán pro zdravotní služby, aby vypracovaly plně financovaný plán pracovních sil.

Estonsko Výzva pečovatelům, aby vstoupili do odborů a prosadili kolektivní smlouvu
Odborová konfederace EAKL uvádí, že stát chce od července pečovatelům poskytovat příplatky, což vyžaduje, aby odbory a zaměstnavatelé vyjednali dohodu. Měsíční mzda v pečovatelských domech se pohybuje od 725 do 1300 eur měsíčně v závislosti na regionu. Podle EAKL chtějí odbory vyjednat minimální mzdu pro pečovatelky v odvětvové kolektivní smlouvě s cílem dosáhnout stejné úrovně jako v kolektivní smlouvě pro zdravotníky, kde má minimální mzda pro pečovatelky ve zdravotnických zařízeních dosáhnout 1160 eur. Vzhledem k tomu, že nedostatek zaměstnanců dosahuje kritické úrovně, je podle EAKL vhodná doba, aby odbory vyvinuly tlak na zaměstnavatele. Konfederace vybízí zaměstnance, aby vstoupili do odborového svazu státních zaměstnanců a zaměstnanců místní správy ROTAL.

Lotyšsko Odbory dosáhly vyššího zvýšení platů zdravotnických pracovníků
Odborový svaz zdravotnických pracovníků LVSADA po dlouhých jednáních dosáhl zvýšení platů, které nabízí ministerstvo zdravotnictví. Dohoda stanoví, že průměrná měsíční mzda zdravotníků se od 1. dubna zvýší o 120 eur, což představuje 6,1 %, tedy o 2,4 % více než původní nabídka. Zdravotní sestry, porodní asistentky a asistenti lékaře se dočkají zvýšení o 10,1 % (což je o 3,9 % více než původní nabídka) a mladší zaměstnanci včetně zdravotnických asistentů budou moci využít zvýšení platů o 16,1 % (což je o 6,3 % více).

Finsko Dvouleté platové dohody v obcích, zdravotnictví, sociální péči a církvích
Odborové svazy JHL, JYTY, SuPer a TEHY vyjednaly nové dvouleté dohody o platech zahrnující pracovníky v obcích a ve zdravotnictví a sociální péči. Dohody zahrnují jak obecné, tak místní prvky zvýšení mezd. Pro pracovníky obcí bude kombinované zvýšení znamenat nárůst o 4,1 % v roce 2023 (plus 467 EUR paušální částky) a o 4,0 % v roce 2024. Vyššího navýšení se dočkají pracovníci ve zdravotnictví, kteří budou mít prospěch z různých prvků, jež se podílejí na zvýšení o 6,7 % v roce 2023 (plus 467 EUR paušální částky) a o 6,5 % v roce 2024. Mezitím vyjednávání zahrnující JHL a JYTY budou znamenat, že zaměstnanci církví dostanou zvýšení o 5 % v roce 2023 a nejméně o 2,5 % v roce 2024 spolu se zlepšením příspěvků na praxi a rodinnou dovolenou.

Portugalsko Stávka v soukromých nemocnicích a ve veřejných službách
Zdravotní sestry v Portugalsku se zapojily do stávkových akcí v soukromém i veřejném sektoru. Odborový svaz SEP uspořádal 16. března jednodenní stávku za platy, pracovní dobu a další podmínky v soukromém sektoru a 17. března se připojil k rozsáhlejší stávce ve veřejných službách s podobnými požadavky, do které se zapojily i další odborové svazy ve veřejných službách včetně STAL.

Izrael Vyšší platy a kratší pracovní doba ve veřejných službách
Po sedmi letech bez aktualizace hlavní rámcové dohody ve veřejném sektoru odborová organizace Histradut oznámila, že vyjednávání přinesla zvýšení platů o 11 % v následujících čtyřech letech až do dubna 2027 spolu s paušální částkou 6000 NIS (1575 EUR), která má pomoci vyrovnat se s životními náklady. Zaměstnanci získají dvouhodinové zkrácení pracovního týdne ze 42 na 41 hodin v červnu 2023 a ze 41 na 40 hodin v lednu 2025. Dojde také ke zvláštní úpravě platů u řady profesí, zejména ve zdravotnictví a sociální péči. Mezitím odbory vyjednaly dohodu týkající se zdravotníků v nemocnici Assuta, která předpokládá zvýšení platů o 22 % a zlepšení řady pracovních podmínek v souladu s dohodou ve veřejném sektoru.

Švédsko Odbory chtějí kolektivní smlouvy proti sexuálnímu obtěžování
Z nového průzkumu odborového svazu Vision vyplývá, že něco málo přes desetinu sociálních pracovníků uvedlo, že byli v uplynulém roce vystaveni sexuálnímu obtěžování. Odborový svaz je znepokojen tím, že nejsou uplatňovány příslušné právní předpisy, a chce, aby byly uzavřeny místní kolektivní smlouvy s účinnějšími opatřeními k řešení tohoto problému. Průzkum rovněž zjistil, že každá sedmá žena ve věku 20 až 29 let uvedla, že byla v uplynulém roce obtěžována někým, kdo není jejím kolegou. Vision uvádí, že místní kolektivní smlouvy mohou být vyjednány tak, aby řešily všechny formy obtěžování, včetně obtěžování ze strany třetích osob, které není zahrnuto v současné legislativě o diskriminaci.

Do systému vložil:
VOTAVA Michal Jan
Témata
kolektivni-vyjednavanimezinarodni
Další články
Odboráři se postavili proti rušení zaručených mezd
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 11/2024 – květen
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 10/2024 – květen
Jednání o spravedlivé transformaci v plynárenském sektoru ztroskotala
Důležitá zpráva: Zrušení demonstrace 21. května 2024
Nesouhlasíme s navrženými 37 opatřeními NERV
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 24/2023 – prosinec
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 23/2023 – listopad
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 22/2023 – listopad
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 21/2023 – říjen
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 20/2023 – říjen
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 19/2023 – září
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 18/2023 – září
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 17/2023 – srpen
Nenechme kulturu utichnout! Nová iniciativa reaguje na plánované změny legislativy i návrh rozpočtu pro příští rok
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 16/2023 – srpen
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 15/2023 – červenec
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 14/2023 – červenec
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 13/2023 – červen
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 12/2023 – červen