Zpravodaj
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 7/2023 – březen
04.04.2023 | Zpravodajství OS | Články | Přečteno: 1 075x

Německo: Místní a federální vyjednávání se dostávají ke zprostředkování
Nizozemsko: Hrozba stávky přinesla lepší nabídku ze strany zaměstnavatelů v nemocnicích
Rakousko: Zdravotnické odbory dosáhly výrazných platových dohod
Velká Británie: V ústřední státní správě pokračují protestní akce
Rumunsko: Odbory protestují proti platům a důchodům policistů a vězeňského personálu
Chorvatsko: Odbory vyjadřují znepokojení nad prosazováním nového platového systému
Francie: Odbory se mobilizují k desátému dni stávek a protestů
Itálie: Odbory pokračují v akcích na ministerstvu spravedlnosti a v ústavu úrazového pojištění
Norsko: Akce odborů zajistila další úspěch v oblasti důchodů v péči o děti
Dánsko: Odbory vyjednaly dvouletou dohodu v oblasti soukromé péče
Španělsko: Odbory pokračují v mobilizaci v inspektorátu práce a sociálního zabezpečení
Portugalsko: Odborová organizace podniká kroky v infrastrukturní společnosti a zdravotnictví
Izrael: Generální stávka nutí vládu pozastavit právní reformy

NěmeckoMístní a spolková jednání se dostanou ke zprostředkování

Navzdory rozsáhlé stávce v celé síti veřejné dopravy, do níž se zapojilo 500 000 zaměstnanců, se před třetím kolem vyjednávání nepodařilo zaměstnavatelským organizacím spolkové a místní vlády přijít s lepší nabídkou mezd pro 2,5 milionu zaměstnanců, na které se dohoda vztahuje. Ver.di a další odborové svazy zapojené do vyjednávání usilovaly o 10,5% zvýšení mezd s minimálním navýšením o 500 eur, které je podle nich nezbytné pro ochranu kupní síly těch, kteří mají nižší a střední mzdy. Ztroskotání jednání znamená, že se proces přesune ke zprostředkování. 

 NizozemskoHrozba stávky přinesla lepší nabídku zaměstnavatelů v nemocnicích

Odborové svazy ve zdravotnictví, včetně FNV a NU'91, dosáhly po stávce na začátku tohoto měsíce a po hrozbě dalších akcí v dubnu lepší mzdové nabídky od zaměstnavatelů v nemocnicích. Obecné zvýšení mezd o 5 % bude platit zpětně od 1. února a k 1. prosinci dojde k dalšímu zvýšení o 5 %, přičemž minimální zvýšení bude činit 150 eur měsíčně. K 1. červnu 2024 se mzdy v nejnižších platových třídách zvýší o 5 %, přičemž spodní hranice bude činit 150 eur. Pracovníci ve vyšších platových stupnicích dostanou další 2 %, plus 180 eur. V závislosti na vývoji inflace v roce 2024 existuje možnost znovu zahájit jednání. Zlepšují se také cestovní náhrady, opatření a odměny za pracovní pohotovost a práva stálých zaměstnanců v souvislosti se směnami a rozvrhy. Pozitivní změny se týkají rodičovské dovolené a dovolené pro případ ztráty zaměstnance a zaměstnanci získají větší kontrolu nad svými rozvrhy, takže bude možné více zohlednit dovolenou a preference volných dnů. O nabídce budou hlasovat členové odborů a dvouletá dohoda začne platit od 1. února a bude se týkat více než 200 000 zdravotnických pracovníků v nemocnicích a rehabilitačních centrech.

RakouskoOdborový svaz zdravotnictví dosáhl významných platových dohod

Po únorových varovných stávkách v celé zemi se 20. března podařilo odborovému svazu vida vyjednat kolektivní smlouvu pro soukromé nemocnice s 10,56% navýšením mezd a minimální měsíční mzdou 2000 eur. Zvýšení vstoupí v platnost 1. července spolu se zkrácením pracovní doby na 39 hodin týdně. Minimální navýšení pro zaměstnance na plný úvazek činí 180 eur a zaměstnancům na částečný úvazek se mzda zvýší o 9,56 % a příplatky o 7,53 %. Zaměstnanci také dostanou do 30. června ve čtyřech splátkách 1600 eur čistého. Mzdy učňů se od 1. července zvýší na 815 eur v prvním, 925 eur ve druhém, 1055 eur ve třetím a 1180 eur ve čtvrtém roce a učňové dostanou jednorázovou platbu 1000 eur čistého, rozdělenou na čtyři měsíce. Vida také zajistila zvýšení mezd o 9,3 % pro pracovníky soukromých lázeňských a rehabilitačních společností, přičemž od dubna do září letošního roku se zvýší příplatky o 8,6 % a měsíční doplatek ve výši 250 eur.

Velká BritánieProtestní akce pokračují v celé ústřední státní správě

Zatímco akce ve zdravotnictví byly pozastaveny, protože odbory konzultují s členy vládní platovou nabídku, kampaň stávek a protestních akcí v celé ústřední státní správě pokračuje. Odborový svaz PCS po stávkách z 1. a 15. března vyhlásil na 28. dubna třetí den celostátní akce. Mezitím pokračuje jeho cílená kampaň v různých vládních resortech. Odborový svaz také hlasuje pro více než 120 000 zaměstnanců u 186 vládních zaměstnavatelů, aby se k akci připojili. Členové UNISON v Agentuře pro životní prostředí rovněž pokračují v kampani protestních akcí kvůli platům.

RumunskoOdbory protestují proti platům a důchodům policistů a vězeňského personálu

Federace Publisind uspořádala 24. března celostátní protest kvůli řadě otázek týkajících se platů, příplatků a důchodů. Tvrdí, že vláda by se měla zabývat aspekty platů, které nebyly 13 let revidovány, vyřešit nedoplatky na mzdách a zajistit aktualizaci a valorizaci důchodů pro policisty a vězeňský personál. Odborový svaz tvrdí, že je třeba přijmout naléhavá opatření na podporu pracovníků, kteří se snaží udržet služby navzdory rizikům, jimž čelí, a nedostatku zaměstnanců, který dosahuje 25 %, což vede k vysoké míře přesčasů a vyhoření.

ChorvatskoOdbory vyjadřují znepokojení nad prosazováním nového systému odměňování

Odborové svazy veřejných služeb, včetně SDLSN a HSMSS-MT, vyjádřily velké znepokojení nad snahou vlády urychleně zavést nový systém odměňování 240 000 zaměstnanců veřejného sektoru. Odbory tvrdí, že ve hře je mnoho faktorů, které se týkají různých skupin zaměstnanců a které znemožňují dokončit jednání do konce června. Vláda tvrdí, že změny jsou nutné jako součást reforem požadovaných Evropskou unií, aby Chorvatsko mohlo získat přístup k finančním prostředkům z unijního nástroje pro obnovu a odolnost. Odbory se obávají, že legislativa bude prosazena příliš rychle a příliš mnoho otázek bude po přijetí legislativy ponecháno k řešení vyhláškami. Odbory upozorňují na několik problémů, v neposlední řadě na to, jak řešit dlouhodobé problémy s nízkými platy některých pracovníků a jak zahrnout mzdové pobídky, které by začaly řešit nedostatek zaměstnanců.

FrancieOdbory se mobilizují k desátému dni stávek a protestů

Hlavní odborové organizace – CGT, CFDT, FO, UNSA a CFE-CGC – pokračují v odhodlané kampani protestů a stávek proti důchodovým reformám předloženým vládou. Vláda se rozhodla využít ústavní mechanismus, aby se vyhnula hlasování v parlamentu, a tak je nyní legislativa k posouzení u Ústavního soudu. Desátý den stávky se konal 28. března a další termín byl stanoven na 6. dubna. 

ItálieOdbory pokračují v akcích na ministerstvu spravedlnosti a v ústavu úrazového pojištění

Tři federace veřejných služeb – FP-CGIL, CISL-FP a UIL-PA – pokračují v mobilizaci svých členů na ministerstvu spravedlnosti i v institutu INAIL, který poskytuje odškodnění za pracovní úrazy. Na ministerstvu spravedlnosti sice došlo k pokroku a byly podepsány některé dohody, odbory jsou však znepokojeny tím, že neexistuje žádný další závazek k jednání o nové kolektivní smlouvě a o některých specifických otázkách, jako je např. inteligentní práce. Mezitím v INAIL členové FP-CGIL, CISL-FP a UIL-PA zorganizovali po celé zemi akce, včetně okupace hlavních kanceláří, v rámci kampaně za zajištění vyššího počtu zaměstnanců a opatření k řešení stresu a přepracování.

NorskoAkce odborů zajistila další úspěch v oblasti péče o děti

Po úspěšné stávce kvůli důchodům v zaměstnavatelské organizaci PBL se odborovému svazu Fagforbundet podařilo zajistit lepší zaměstnanecké důchody pro zaměstnance mateřských škol spadajících pod Svaz norských podniků NHO. Čtyřtýdenní stávka v podnicích NHO skončila 17. března vyjednáváním, které zaručilo, že část veřejných dotací určených na penzijní účely bude plně uplatněna a že budou rovněž zaručeny sazby spoření na důchody, a nikoliv že se budou v jednotlivých mateřských školách lišit. Dohoda také znamená, že zaměstnavatelé nejsou v pokušení měnit smlouvy, aby snížili náklady na důchody. Odborový svaz bude i nadále usilovat o zajištění celoživotního důchodu v souladu s ostatními veřejnými a soukromými mateřskými školami. Kromě dohody o důchodech dojde od 1. května k všeobecnému zvýšení platů o 7 800 norských korun (695 eur) a sazby minimální mzdy se od 1. ledna zvýší na stejnou úroveň jako v mateřských školách PBL. 

DánskoOdbory vyjednaly dvouletou dohodu v oblasti soukromé péče

Odborový svaz FOA a Dánská obchodní komora se dohodly na dvouletém prodloužení kolektivní smlouvy pro zaměstnance soukromé péče, která se poprvé vztahuje i na domovy důchodců a pečovatelské domy. Hodinová mzda se od 1. března zvyšuje o 6 dánských korun (0,80 eur) a 1. března 2024 dojde k dalšímu zvýšení o 5,75 dánských korun (0,77 eur) na hodinu. FOA se zasadila o zajištění paušálního zvýšení pro všechny zaměstnance. To znamená, že sociální a zdravotní asistent v denní službě může po postupném zavedení plné účinnosti kolektivní smlouvy získat měsíční zvýšení platu o něco více než 3 600 dánských korun (485 eur). Dohoda dává nekvalifikovaným pracovníkům právo absolvovat po dvou letech zaměstnání odborné školení s plnou normální mzdou. Po schválení výkonným orgánem FOA bude dohoda předložena k hlasování členům.

ŠpanělskoOdbory pokračují v mobilizaci v inspektorátu práce a sociálního zabezpečení

Federace veřejných služeb FSC-CCOO nadále napadá vedení inspektorátu práce a sociálního zabezpečení ITSS kvůli tomu, že řádně neprovádí dohodu podepsanou v červenci 2021, a kvůli blokování dohody ze strany ministerstva financí. Odborový svaz plánuje v nadcházejících týdnech další mobilizaci a v květnu pravděpodobně vydá novou výzvu ke stávce, včetně hrozby časově neomezené akce, pokud vedení a vláda nebudou reagovat. Svaz si je vědom dopadu stávky na osoby závislé na službách ITSS, ale tvrdí, že mobilizace je nezbytná k řešení již tak zhoršující se úrovně služeb inspektorátu.

PortugalskoUnie podniká kroky v infrastrukturní společnosti a zdravotnictví

Odborový svaz SINTAP plánuje na 6. dubna stávkovou akci ve vládní společnosti Infraestruturas, která se zabývá výstavbou a údržbou silnic a železnic. Stávka následuje po dvoudenních akcích 28. února a 2. března a po tom, co společnost nereagovala na požadavky odborů týkající se mezd, kupní síly, kolektivního vyjednávání a nedostatku zaměstnanců. SINTAP rovněž plánuje 12denní stávku a měsíční zákaz přesčasů v nemocnici Fernando Fonseca na protest proti tomu, že vedení společnosti neplní kolektivní smlouvu podepsanou v roce 2018.

IzraelGenerální stávka donutila vládu pozastavit právní reformy

Generální stávka organizovaná konfederací Histradut byla klíčovou součástí celonárodní mobilizace proti plánům vládní koalice oslabit roli Nejvyššího soudu. Vláda, jejíž součástí jsou i strany krajní pravice, v důsledku toho uvedla, že návrhy, které by soudu znemožnily rozhodovat o legislativě a umožnily vládě jmenovat soudce, budou pozastaveny.

Do systému vložil:
VOTAVA Michal Jan
Témata
kolektivni-vyjednavanimezinarodni
Další články
Odboráři se postavili proti rušení zaručených mezd
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 11/2024 – květen
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 10/2024 – květen
Jednání o spravedlivé transformaci v plynárenském sektoru ztroskotala
Důležitá zpráva: Zrušení demonstrace 21. května 2024
Nesouhlasíme s navrženými 37 opatřeními NERV
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 24/2023 – prosinec
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 23/2023 – listopad
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 22/2023 – listopad
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 21/2023 – říjen
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 20/2023 – říjen
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 19/2023 – září
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 18/2023 – září
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 17/2023 – srpen
Nenechme kulturu utichnout! Nová iniciativa reaguje na plánované změny legislativy i návrh rozpočtu pro příští rok
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 16/2023 – srpen
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 15/2023 – červenec
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 14/2023 – červenec
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 13/2023 – červen
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 12/2023 – červen