Poradenství
Cestovní náhrady
09.10.2023 | Poradenství | Od našich členů | Přečteno: 545x

Dotaz: Zaměstnavatel mně nevyplácí cestovní náhrady. Mohu z tohoto důvodu okamžitě zrušit pracovní poměr? Mohu v případě konkurzu vyhlášeného na zaměstnavatele cestovní náhrady uplatnit u úřadu práce? Jsem zaměstnán v akciové společnosti v pracovním poměru uzavřeném na dobu neurčitou.

Odpověď:

Zaměstnanec může okamžitě zrušit pracovní poměr, pokud mu zaměstnavatel nevyplatil mzdu (plat) nebo náhradu mzdy (platu). Cestovní náhrady bohužel nejsou mzdou ani její náhradou, a proto v tomto případě okamžitě pracovní poměr zrušit nelze.

Protože cestovní náhrady nejsou mzdou ani její náhradou, nelze je požadovat ani po úřadu práce na základě zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele, ve znění pozdějších předpisů.

Cestovní náhrady lze proto uplatnit pouze žalobou o jejich zaplacení podanou u příslušného okresního soudu.

Do systému vložil:
JUDr. ZRUTSKÝ Jaromír
Témata
odmenovanipravo
Další články
Nošení jmenovky
Práce přesčas
Zaměstnanec pracující v noci
Osobní příplatek
Přeložení a pracovní cesta
Pracovní poměr uzavřený na dobu určitou
Bezpečnostní přestávky řidičů svozu odpadů
Přestávky v práci a pracovní doba
Potvrzení o zaplacení členských příspěvků
Dar od zaměstnavatele
Daňové přiznání ZO
Přestávka v práci
Záčátek dnů pracovního klidu
Prohloubení kvalifikace
Zásada rovného zacházení v oblasti odměňování
Zásada rovného zacházení a diskriminace v pracovněprávních vztazích
Příspěvek na Vánoce pro členy
Stravenkový paušál za 12hodinovou směnu
Výkazy v rejstříku
Podpis kolektivní smlouvy