Poradenství
Záčátek dnů pracovního klidu
29.01.2024 | Poradenství | Od našich členů | Přečteno: 579x

Dotaz: Jsem zaměstnán v obchodní společnosti, kde jsou noční směny. Zaměstnavatel stanovil, že první směna v pracovním týdnu začíná ve 22.00 hod. v neděli. Příplatek za práci v noci a ve svátek se proto platí od této hodiny, tj. od 22.00 hod. Nyní se vede spor, zda se tak má platit i příplatek za práci v sobotu a v neděli. Prosím o stručnou odpověď.

Odpověď:

V úvodu bude vhodné nejprve uvést právní úpravu týkající se začátku dnů pracovního klidu. V § 91 odst. 6 zák. práce je uvedeno: „U zaměstnavatele, u kterého zaměstnanec koná práci v nočních směnách, začíná den pracovního klidu hodinou odpovídající nástupu směny, která v týdnu nastupuje podle rozvrhu směn jako první.“ Dále je zde uvedeno, že výše uvedené ustanovení lze použít též pro účely práva na mzdu nebo plat nebo odměnu z dohod a pro zjišťování průměrného výdělku. To tedy znamená, že pokud zaměstnavatel neuvede, že toto ustanovení se použije i pro účely odměňování, nepřetržitý odpočinek v týdnu a svátek pro účely odměňování začíná ve 24.00 hod.

Jestliže tedy zaměstnavatel chce, aby den pracovního klidu začínal hodinou odpovídající nástupu směny, která v týdnu nastupuje podle rozvrhu směn jako první, i pro odměňování, je nutné, aby to výslovně stanovil.

Nyní k Vašemu dotazu. Protože den pracovního klidu, který je definován v § 91 odst. 1 zák. práce, není pojmově shodný (totožný) se sobotou a nedělí, nelze zde výše uvedené ustanovení použít. Příplatek za práci v sobotu a v neděli vždy náleží až od 24.00 hod., a to i když zaměstnavatel stanovil, že pro účely odměňování den pracovního klidu začíná hodinou odpovídající nástupu směny, která v týdnu nastupuje podle rozvrhu směn jako první. Zejména z tohoto důvodu osobně doporučuji stanovit, že i pro účely odměňování den pracovního klidu (tj. nepřetržitý odpočinek v týdnu a svátek) začíná ve 24.00 hod., a sjednotit tím právní úpravu poskytování příplatků. Zřejmě úplně nejvhodnější bude formulace, že pro účely odměňování den pracovního klidu (tj. nepřetržitý odpočinek v týdnu a svátek), sobota a neděle začínají ve 24.00 hod. (tj. výslovně to uvést i u soboty a neděle). Domnívám se, že tato právní úprava se bude zaměstnancům lépe vysvětlovat.

                                                                                           

Do systému vložil:
JUDr. ZRUTSKÝ Jaromír
Témata
dotazy-clenupravozakonik-pracezaručená mzda
Další články
Překážky v práci
Nošení jmenovky
Práce přesčas
Zaměstnanec pracující v noci
Osobní příplatek
Přeložení a pracovní cesta
Pracovní poměr uzavřený na dobu určitou
Bezpečnostní přestávky řidičů svozu odpadů
Přestávky v práci a pracovní doba
Potvrzení o zaplacení členských příspěvků
Dar od zaměstnavatele
Daňové přiznání ZO
Přestávka v práci
Prohloubení kvalifikace
Zásada rovného zacházení v oblasti odměňování
Zásada rovného zacházení a diskriminace v pracovněprávních vztazích
Příspěvek na Vánoce pro členy
Stravenkový paušál za 12hodinovou směnu
Výkazy v rejstříku
Podpis kolektivní smlouvy