Poradenství
Přestávka v práci
31.01.2024 | Poradenství | Od našich členů | Přečteno: 307x

Dotaz: Zaměstnavatel nám tvrdí, že nám může zakázat opouštět v průběhu přestávky v práci pracoviště. Je tento výklad správný?

Odpověď:

Na tento právní problém není jednoznačný právní názor. Podle mého názoru to zaměstnanci zakázat nemůže. Pokud by tento zákaz vydal, byl by v rozporu s právními předpisy, zejména s § 88 odst. 4 zák. práce, kde je uvedeno, že tyto přestávky se nezapočítávají do pracovní doby.

Vzhledem k tomu, že se nejedná o pracovní dobu, nelze zaměstnanci dát v žádném případě příkaz, aby v době této přestávky neopouštěl pracoviště. Jestliže se zaměstnanec včas vrátí z přestávky v práci, tj. bude včas na pracovišti, neporušil žádné právní předpisy. Nepochybně však zaměstnavatel může zaměstnanci dát příkaz, zejména z hlediska BOZP, aby v době této přestávky nevstupoval do jím stanovených prostor zaměstnavatele.

                                                                                           

Do systému vložil:
JUDr. ZRUTSKÝ Jaromír
Témata
pravozakonik-prace
Další články
Nošení jmenovky
Práce přesčas
Zaměstnanec pracující v noci
Osobní příplatek
Přeložení a pracovní cesta
Pracovní poměr uzavřený na dobu určitou
Bezpečnostní přestávky řidičů svozu odpadů
Přestávky v práci a pracovní doba
Potvrzení o zaplacení členských příspěvků
Dar od zaměstnavatele
Daňové přiznání ZO
Záčátek dnů pracovního klidu
Prohloubení kvalifikace
Zásada rovného zacházení v oblasti odměňování
Zásada rovného zacházení a diskriminace v pracovněprávních vztazích
Příspěvek na Vánoce pro členy
Stravenkový paušál za 12hodinovou směnu
Výkazy v rejstříku
Podpis kolektivní smlouvy
Práce přesčas