Poradenství
Daňové přiznání ZO
02.02.2024 | Poradenství | Od našich členů | Přečteno: 260x

Dotaz:
Dobrý den, chtěli bychom se zeptat, zda je pravda, že naše ZO musí podávat daňové přiznání kvůli tomu, že nám zaměstnavatel posílá na účet 1 % z čistých mezd našich členů jako členské příspěvky. Zaměstnavatel nám tvrdí, že tuto povinnost vůči finančnímu úřadu máme.

Odpověď:

Váš zaměstnavatel se v tomto případě plete. Z pohledu účetnictví sice jde o příjem základní organizace, ale jedná se o tzv. osvobozené příjmy. Vašeho zaměstnavatele můžete v tomto případě odkázat na zákon o daních z příjmů č. 586/1992 Sb., konkrétně na § 19 Osvobození od daně odst. 1 písm. a) bod 3, který říká, že „od daně jsou osvobozeny členské příspěvky přijaté odborovou organizací“.

Pokud organizace nemá jiné příjmy než ty, které jsou od daně osvobozeny, nemá povinnost podávat daňové přiznání.

Do systému vložil:
Bc. KOUDELKOVÁ Jana
Témata
dotazy-clenuekonomika
Další články
Nošení jmenovky
Práce přesčas
Zaměstnanec pracující v noci
Osobní příplatek
Přeložení a pracovní cesta
Pracovní poměr uzavřený na dobu určitou
Bezpečnostní přestávky řidičů svozu odpadů
Přestávky v práci a pracovní doba
Potvrzení o zaplacení členských příspěvků
Dar od zaměstnavatele
Přestávka v práci
Záčátek dnů pracovního klidu
Prohloubení kvalifikace
Zásada rovného zacházení v oblasti odměňování
Zásada rovného zacházení a diskriminace v pracovněprávních vztazích
Příspěvek na Vánoce pro členy
Stravenkový paušál za 12hodinovou směnu
Výkazy v rejstříku
Podpis kolektivní smlouvy
Práce přesčas