Zpravodaj
Jednání o spravedlivé transformaci v plynárenském sektoru ztroskotala
20.05.2024 | Zpravodajství OS | Články | Přečteno: 605x

Po devíti měsících jednání mezi sociálními partnery EU v plynárenském sektoru odmítla organizace zaměstnavatelů Eurogas přijmout Dohodu o spravedlivé transformaci, na které se dohodly delegace zaměstnavatelů a odborových svazů.

Cílem dohody bylo zajistit, aby společnosti vypracovaly plány spravedlivé transformace s cílem předvídat dopady transformace na pracovní místa a dovednosti, poskytovat kvalitní školení a přechody z místa na místo, s podporou účasti zaměstnanců a odborových svazů.

IndustriAll Europe a EPSU (evropské odborové federace) důrazně litují toho, že jejich dobrá víra, se kterou jednaly devět měsíců, nebyla ze strany zaměstnavatelů v odvětví plynu EU plně oplacena.

Tato zpráva je vážnou ranou nejen pro pracovníky v plynárenském sektoru, ale pro všechny pracovníky v Evropě. Jedná se o vážnou ránu pro odvětvový sociální dialog a evropský sociální dialog. A především je to vážný krok zpět v dosažení spravedlivé a férové transformace k prevenci změny klimatu.

Navzdory úsilí odborů zajistit spravedlivou a férovou transformaci pro pracovníky v plynárenském sektoru nadále národní organizace zaměstnavatelů a společnosti ignorují rozsah probíhající změny a upřednostňují zisk před lidmi a planetou. Za pozitivními prohlášeními, která zaměstnavatelé v plynárenském sektoru činí na veřejnosti, se skrývá neochota podniknout konkrétní kroky, které by otevřely cestu ke spravedlivé transformaci. Je velmi zklamávající, že po devíti měsících jednání jejich slova neznamenají nic víc než greenwashing.

Nejedná se o první případ, kdy sdružení zaměstnavatelů na úrovni EU nedokázala vést konstruktivní sociální dialog s cílem organizovat spravedlivou budoucnost pro pracovníky. Po nedávném selhání BusinessEurope přijmout meziodvětvovou dohodu sociálních partnerů o teleworku se objevuje znepokojující trend, kdy se zaměstnavatelé snaží podrývat sociální dialog na úrovni EU tím, že se zapojují do diskusí pouze s cílem odložit a bránit regulaci EU. Zaměstnavatelé jsou brzděni jednáním některých společností, které nadále upřednostňují omezené zájmy firemní třídy před blahobytem pracovníků a společnosti.

To dále dokládá potřebu regulačního rámce EU.

Odborové svazy sdružené v EPSU a IndustriAll Europe vyzývají belgické předsednictví a Evropskou komisi, aby bez dalšího prodlení předložily návrh směrnice o spravedlivé transformaci.

IndustriAll Europe a EPSU dále promítnou dopady, zejména na budoucnost sociálního dialogu, a rozhodnou o krocích, které je třeba podniknout na evropské i národní úrovni. Zůstávají u jednacího stolu a budou spolupracovat s jakýmkoli vážným zaměstnavatelem, který uzná, že zajištění spravedlivé transformace je jedinou cestou, jak přilákat a udržet klíčovou pracovní sílu v plynárenském sektoru.

Je třeba poznamenat, že jednání se jako zástupci EPSU zúčastnili a také dále budou účastnit i dva zástupci Odborového svazu UNIOS.

Pozn.: 

IndustriAll European Trade Union (IndustriAll Europe) je federace nezávislých a demokratických odborových svazů, které zastupují manuální i nemanuální pracovníky v kovoprůmyslu, chemickém průmyslu, energetice, hornictví, textilním, oděvním a obuvnickém průmyslu a souvisejících odvětvích a činnostech. Mluví za 7 milionů pracujících mužů a žen sdružených ve 200 národních odborových pobočkách ve 39 evropských zemích.

EPSU je Evropská federace odborových svazů veřejných služeb. Je největší federací Evropské odborové konfederace a sdružuje 8 milionů pracovníků veřejných služeb z více než 260 odborových svazů v celé Evropě. EPSU sdružuje pracovníky v energetice, vodárenství a odpadovém hospodářství, ve zdravotnictví a sociálních službách a v místní, regionální a ústřední správě ve všech evropských zemích včetně východních sousedů EU. Ve svých odvětvích organizuje pracovníky ve veřejném, neziskovém, smíšeném a soukromém sektoru včetně nadnárodních společností. Je uznávanou regionální organizací Mezinárodní organizace veřejných služeb (PSI). 

Do systému vložil:
VOTAVA Michal Jan
Témata
kolektivni-vyjednavanimezinarodni
Další články
Sjezd EPSU v Bukurešti: 500 odborářů z celé Evropy se sešlo a zvolilo nové vedení
Odboráři se postavili proti rušení zaručených mezd
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 11/2024 – květen
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 10/2024 – květen
Důležitá zpráva: Zrušení demonstrace 21. května 2024
Nesouhlasíme s navrženými 37 opatřeními NERV
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 24/2023 – prosinec
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 23/2023 – listopad
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 22/2023 – listopad
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 21/2023 – říjen
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 20/2023 – říjen
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 19/2023 – září
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 18/2023 – září
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 17/2023 – srpen
Nenechme kulturu utichnout! Nová iniciativa reaguje na plánované změny legislativy i návrh rozpočtu pro příští rok
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 16/2023 – srpen
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 15/2023 – červenec
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 14/2023 – červenec
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 13/2023 – červen
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 12/2023 – červen