Poradenství
46 - 60 z 85
Výpověď z pracovního poměru

Dotaz: Prosím vysvětlit, jak má být konkretizován důvod ve výpovědi, aby výpověď byla platná.

Cestovní náhrady

Dotaz: Zaměstnavatel mně nevyplácí cestovní náhrady. Mohu z tohoto důvodu okamžitě zrušit pracovní poměr? Mohu v případě konkurzu vyhlášeného na zaměstnavatele cestovní náhrady uplatnit u úřadu práce?...

Dohoda o rozvázání pracovního poměru

Dotaz: Prosím vysvětlit vše ohledně rozvázání pracovního poměru dohodou. Zejména mně jde o to, zda lze dohodu zrušit, zda v ní musí být uvedeny důvody a kdy lze pracovní poměr dohodou rozvázat.

Evidence pracovní doby

Dotaz: Při pozdním příchodu do zaměstnání, např. o 10 minut z důvodu, že pracovník např. zaspal, musí napracovat minimálně 15 minut, protože prý program na evidenci pracovní doby tak krátký interval nezná....

Zápočtový list

Dotaz: Někde jsem se dočetla, že v zápočtovém listu se již nesmí uvádět výše průměrného výdělku. Je to pravda?

Osobní spis

Dotaz: Velice rád bych se podíval do svého osobního spisu, který na mě vede zaměstnavatel. Mám vůbec na to právo? Může do něho nahlížet kterýkoliv vedoucí zaměstnanec a člen dozorčí rady?

Pracovní cesta

Dotaz: Obracím se na Vás s následujícím problémem. Protože poměrně často jezdím na služební cesty, zajímalo by mě následující. Jak se má platit doba, která spadá do pracovní doby, kdy nepracuji, ale...

Překrývání směn

Dotaz: Jsem zaměstnána ve směnném provoze, kde pracujeme ve třech směnách. Ovšem naše směny se tzv. překrývají, zaměstnanci současně pracují 15 minut. Nyní vznikl spor, zda se vůbec jedná o směnný provoz,...

Práce přesčas

Dotaz: Obracím se na Vás s následujícím dotazem. Zaměstnanci často pracují i po konci směny. Zaměstnavatel o tom jednoznačně ví, nyní nám tvrdí, že se nejedná o práci přesčas, protože tuto práci nám...

Používání soukromých elektrických spotřebičů na pracovišti

Dotaz: Protože jsem členem odborové organizace OS UNIOS, obracím se na Vás s následujícím dotazem. Odpověď bude nepochybně zajímat i další zaměstnance. Náš zaměstnavatel (akciová společnost) nám odpovídajícím...

Odměňování práce přesčas

Dotaz: Prosím na příkladech vysvětlit odměňování práce přesčas, především poskytování náhradního volna místo příplatku za práci přesčas. Jsem zaměstnán v obchodní společnosti.

Překážky v práci a náhradní volno

Dotaz: Řešíme následující problém. Zaměstnavatel po nás často vyžaduje přesčasovou práci. Pozdější vybírání hodin je prakticky nemožné a zaměstnanci tedy mají hodiny navíc. Když potom chtějí například...

Potvrzení k dani u odměn za funkce

Dotaz: Dobrý den, jak je to letos s vystavením potvrzení pro daně, pokud pobírám odměny za funkci? V loňském roce jsem již dostal potvrzení a v letošním stále ne.

Zaměstnanec pracující v noci

Dotaz: Prosím o vysvětlení pojmu noční práce a zaměstnanec pracující v noci. Především mně jde o délku směny v noční době a o odměňování, především zda musí zaměstnanec v noční době odpracovat...

Odstupné

Dotaz: V kolektivní smlouvě máme uvedeno, že odstupné nenáleží zaměstnanci, u něhož při organizačních změnách dochází k převodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů na jiného zaměstnavatele....

46 - 60 z 85