Poradenství
46 - 60 z 95
Výpověď

Dotaz: Zaměstnavatel mi dal výpověď, kterou jsem napadl u soudu. Nyní po několika jednáních mně zaměstnavatel písemně oznámil, že do pravomocného ukončení tohoto soudního sporu mně bude přidělovat práci...

Přestávky v práci

Dotaz: Zaměstnavatel nám tvrdí, že nám může zakázat, abychom v průběhu přestávky v práci opouštěli pracoviště. Je tento výklad správný?

Valorizace náhrad při pracovních úrazech

Dotaz: Každý rok dochází k valorizaci náhrad poskytovaných při pracovních úrazech. Jak je tomu v roce 2020?

Cestovní náhrady v roce 2020

Dotaz: Zvýšily se pro rok 2020 cestovní náhrady? A jak je to se stravným?

Přeložení do jiného místa a převedení na jinou práci

Dotaz: Náš zaměstnavatel nám tvrdí, že nás může převést na 30 dnů na jinou práci bez našeho souhlasu. Dále nám tvrdí, že nás může přeložit do jiného místa výkonu práce na 90 dnů, opět bez našeho...

Přeložení a pracovní cesta

Dotaz: Prosím srozumitelně vysvětlit rozdíl mezi přeložením a pracovní cestou. Slyšela jsem, že rozdíl je v tom, že pracovní cesta trvá jeden den.

Doručení výpovědi

Dotaz: Prosím vysvětlit, jak to je s doručením výpovědi zaměstnavatelem. Jaký je postup.

Dovolená

Dotaz: V průběhu měsíce března 2019 jsem čerpala dovolenou z roku 2018. V roce 2018 jsem pracovala na zkrácený pracovní úvazek 6 hodin denně. Od 1. 1. 2019 pracuji na plnou pracovní dobu 8 hodin denně. Nyní...

Přestávky v práci

Dotaz: Zaměstnavatel nám tvrdí, že nám může zakázat, abychom v průběhu přestávky v práci opouštěli pracoviště. Je tento výklad správný?

Poskytování stravenek

Dotaz: Jsem zaměstnán v jedné obchodní společnosti a jsem členem závodního výboru odborové organizace. Na webu Odborového svazu UNIOS byla srozumitelně vysvětlena problematika poskytování stravenek a rozdíl...

Výpověď z pracovního poměru

Dotaz: Prosím vysvětlit, jak má být konkretizován důvod ve výpovědi, aby výpověď byla platná.

Cestovní náhrady

Dotaz: Zaměstnavatel mně nevyplácí cestovní náhrady. Mohu z tohoto důvodu okamžitě zrušit pracovní poměr? Mohu v případě konkurzu vyhlášeného na zaměstnavatele cestovní náhrady uplatnit u úřadu práce?...

Dohoda o rozvázání pracovního poměru

Dotaz: Prosím vysvětlit vše ohledně rozvázání pracovního poměru dohodou. Zejména mně jde o to, zda lze dohodu zrušit, zda v ní musí být uvedeny důvody a kdy lze pracovní poměr dohodou rozvázat.

Evidence pracovní doby

Dotaz: Při pozdním příchodu do zaměstnání, např. o 10 minut z důvodu, že pracovník např. zaspal, musí napracovat minimálně 15 minut, protože prý program na evidenci pracovní doby tak krátký interval nezná....

Zápočtový list

Dotaz: Někde jsem se dočetla, že v zápočtovém listu se již nesmí uvádět výše průměrného výdělku. Je to pravda?

46 - 60 z 95