Zpravodaj | Zpravodajství OS | Články
121 - 135 z 152
Příplatky ke mzdě

Dotaz: Jsem zaměstnán v obchodní společnosti, kde jsou noční směny. Zaměstnavatel stanovil, že první směna v pracovním týdnu začíná ve 22.00 hod. v neděli. Příplatek za práci v noci...

Novinky v nemocenském pojištění v roce 2018

V roce 2018 dochází k řadě změn v oblasti nemocenského pojištění. Některé z nich jsou platné již od 1. ledna, jiné nabudou účinnosti až v průběhu roku. Připravili jsme pro...

Platové tarify od 1. ledna 2018

Od 1. ledna 2018 nabývá účinnosti nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, které nahradí nařízení vlády č. 564/2006 Sb.

Cestovní náhrady v roce 2018

Dotaz: Prosím o informaci, zda i v roce 2018 dojde k úpravě cestovních náhrad.

Novela vyhlášky o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče

Od 15. prosince platí vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 436/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických...

Valorizace

Dotaz: Vzhledem k tomu, že mně zaměstnavatel poskytuje tzv. rentu z důvodu pracovního úrazu, zajímá mě, zda i v roce 2018 dojde k tzv. valorizaci průměrných výdělků pro účely odškodňování...

PF 2018

Vážení členové, 

Potvrzení o zaměstnání, tzv. zápočtový list

Dotaz: Na jednom školení jsem slyšela, že zápočtový list je zaměstnavatel povinen vydat zaměstnanci, ale když si pro něj zaměstnanec nepřijde, nemusí mu ho posílat. Je to pravda?

Napracování omluvené nepřítomnosti v práci

Dotaz: Při pozdním příchodu do zaměstnání z důvodu, že pracovník např. zaspal, musí napracovat jen tuto dobu, např. 7 min., anebo musí napracovat např. minimálně 15 minut? U našeho zaměstnavatele...

Kratší pracovní doba a práce přesčas

Dotaz: V pracovní smlouvě byla sjednána kratší pracovní doba – 35 hodin týdně. Nyní by mě zajímalo, jak to je s prací přesčas. Kdy se bude jednat o práci přesčas. Zda lze v tomto případě vůbec...

Stop násilí na ženách

Násilí na ženách patří bezpochyby mezi nejzávažnější celosvětové problémy. Podle OSN se během svého života až 70 % žen a dívek setká s určitou formou násilí, jedna ze tří žen v životě stala...

Dlouhodobé ošetřovné

Dotaz: Moje maminka je po náhlé komplikované operaci. Zatím je v nemocnici, ale během 14 dní bude propuštěna do domácí péče. Její nemoc si vyžaduje celodenní péči, avšak já i manžel ještě pracujeme....

Otcovská

Dotaz: Dobrý den. V únoru se nám narodí druhé dítě. Rád bych manželce s miminkem pomohl. Snad už je to uzákoněné. Můžete uvést podrobnosti? Děkuji.

Stravování

Dotaz: Jsem zaměstnána ve škole, kde je zřizovatelem město. Přestože mám od lékaře předepsanou dietu, musím hradit jedno jídlo. Prý to vyplývá z právního předpisu. Je to pravda?

121 - 135 z 152