Zpravodaj | Zpravodajství OS | Články
16 - 30 z 131
Manifestační mítink ČMKOS 2022

Přinášíme Vám záznam z letošního manifestačního meetingu. Atmosféra byla jednoznačná, jednomyslná a rozhodnější než v předchozích letech. Odbory říkají jasné NE! a jdou do boje proti chudobě. Jsme...

Zázraky se někdy bohužel nedějí…

Některé články se vůbec nepíšou lehce… Dostala se k nám zpráva, která patří mezi ty, které nikdo nechce oznamovat. Minulý týden bohužel zemřel náš dlouholetý kolega, funkcionář svazu, a především...

Hospodaření odborových organizací – inventarizace a účetní závěrka
Hospodaření odborových organizací – předpis či usnesení statutárního orgánu
Prováděcí předpisy k zákonu o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení

Prováděcí předpisy k zákonu o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení

Budoucnost plynu a jaderné energie v evropské unii

6. červenec znamenal významný milník dvouletého boje za zařazení jaderné energetiky a plynárenství do evropské taxonomie, která představuje klasifikační systém, který slouží pro určení těch ekonomických...

Hospodaření odborových organizací – pokladna, účet

Je třeba rozdělit organizace podle toho, zda mají jen pokladnu a jednoduché účetnictví, nebo i účet u peněžního ústavu, a pak zda účtují v jednoduchém, či podvojném účetnictví.

Hospodaření odborových organizací – účetnictví
Hospodaření odborových organizací – rozpočet
Hospodaření odborových organizací
VI. sjezd OS UNIOS online
Novinky z Evropské odborové konfederace duben 2022

Čtyřdenní pracovní týden? Tato otázka rezonuje i světovými médii… Začátkem dubna se konalo další z online setkání na úrovni evropských odborů, ve kterých máme jako OS UNIOS svého zástupce, díky...

Solidární prohlášení evropských sociálních partnerů Eurogas, IndustriAll Europe, EPSU

Zaměstnavatelé a odborové svazy v rámci odvětvového sociálního dialogu v plynárenství vyjádřili 21. března solidaritu s pracovníky a lidmi na Ukrajině. Zastupujeme podniky a pracovníky v plynárenském odvětví,...

Nové nemoci z povolání

Od 1. ledna 2023 se rozšiřuje, tedy pokud se to ještě do té doby nezruší, seznam nemocí z povolání. Nově se upravují nemoci přenosné a parazitární s přenosem z člověka na člověka nebo s dalšími způsoby...

Pomoc lidem, kteří bojují s růstem cen energií

DoporučujemeMinisterstvo práce a sociálních věcí připravilo novou formu podpory s názvem „MOP – vyúčtování DPI“, personálně posílí Úřad práce ČR, aby mohl rychle a účinně vyřizovat žádosti občanů, a zároveň...

16 - 30 z 131