Zpravodaj | Zpravodajství OS | Články
31 - 45 z 131
Vzpomínáme na naše dlouholeté kolegy a kamarády

S velkým zármutkem v srdci vám oznamujeme, že nás v září roku 2021 navždy opustili naší dlouholetí kolegové, kamarádi a lidé s velkým srdcem, Jiřinka Bůžková a Jindra Bříza.

Nový zákon o vyhrazených technických zařízeních

Pod číslem 250/2021 vyšel nový zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů. Zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 2022.

Den veřejných služeb OSN

Každý rok připadá na 23. červen Den veřejných služeb OSN. V posledních dvou letech, víc než kdy dříve, je nutné připomínat, jak významné pro nás všechny veřejné služby jsou, a jak důležití jsou lidé,...

7. dubna – Světový den zdraví – Žádný zisk z pandemie

Sedmý duben je každý rok věnovaný Světovému dni zdraví, který i v současné situaci připomíná Evropská federace veřejných služeb. Odborový svaz UNIOS je již řadu let aktivním členem EPSU (Evropská...

Rozhodnutí VV k akcím v roce 2021

Drahé členky, milí členové, koncem minulého roku jsem Vás informoval o tom, že z důvodu dodržení vládních nařízení nebylo v loňském roce možné uskutečnit vzdělávací ani sportovní akce svazu....

PF 2021

Drahé členky, milí členové, opět se přehouplo dvanáct měsíců a do konce roku zbývá několik posledních dní. Všichni víme, že letošní rok byl jiný pro nás pro všechny, některé z nás možná naučil...

Zrušení všech Regionálních školení KM

DoporučujemeZ důvodu zhoršující se epidemiologické situace související s onemocněním COVID-19 a s ohledem především na zdraví účastníků i zaměstnanců svazu jsme se rozhodli VŠECHNA každoroční školení předsedů,...

Ochranné rukavice pro práci s ruční řetězovou pilou

Ochranné rukavice pro práci s ruční řetězovou pilou

Zákoník práce po novele – část V. – vliv překážek v práci na dovolenou a ostatní změny

Důležité osobní překážky v práci jsou pro účely výpočtu dovolené považovány za výkon práce, a to buďto v celém rozsahu (tzv. nelimitované překážky v práci), nebo do určitého limitu (tzv. limitované...

Zákoník práce po novele – část IV. – dovolená za kalendářní rok, její poměrná část a dodatková dovolená

Novela zákoníku práce – zákon č. 285/2020 Sb. v části, která nabude účinnosti dnem 1. 1. 2021, přináší mimo jiné zcela novou úpravu výpočtu délky dovolené. Jak jsme Vás již informovali, od 1. 1....

Mezinárodní vzpomínkový den

Stejně jako všechny odborové svazy, tak i Odborový svaz UNIOS si každoročně dne 28. dubna připomíná zaměstnance a pracující osoby, kteří při výkonu práce přišli o život, a to jak z důvodu pracovního...

Světový den zvýšení povědomí o autismu

Roku 2008 vyhlásila OSN 2. duben Světovým dnem zvýšení povědomí o autismu s cílem více informovat o této diagnóze a zároveň vyzdvihnout potřebu porozumění a pomoci lidem, kteří poruchou autistického spektra...

O přestupném roce

Máme zde únor, nejkratší měsíc v roce. Ten letošní ale bude o trochu delší, protože opět nastala doba, kdy si k jeho osmadvaceti dnům přidáváme jeden – den přestupný – navíc. A právě o přestupném...

Jaká výročí nás čekají v roce 2020?

Loňský rok se nesl ve znamení oslav třicetiletého výročí sametové revoluce, oslavit jsme mohli ale též například stoletá výročí založení Československého červeného kříže, Masarykovy univerzity v...

PF 2020

Do nového roku přejeme pevné zdraví, úspěchy a štěstí. A navzdory všem předpovědím, úspěšné vyjednávání a tučné sumy na výplatní pásce. 

31 - 45 z 131