Zpravodaj | Zpravodajství OS | Volné články
1 - 7 z 7
Petice proti propouštění bez udání důvodu: Zastavme ohrožení pracovních práv!

Vážená paní předsedkyně, vážený pane předsedo, obracíme se na Vás s prosbou o podporu petice proti zavedení možnosti propouštět zaměstnance bez udání důvodu. Vláda tento návrh stále prosazuje a tlačí...

Petice proti propouštění bez udání důvodu

Národní ekonomická rada vlády (NERV) předložila návrh 37 opatření, která údajně povedou k „vyššímu dlouhodobě udržitelnému ekonomickému růstu“. Mezi nimi se bohužel skrývá i zrušení povinnosti...

Dlouholetý člen slaví významné jubileum
Valorizace náhrady za ztrátu na výdělku

Stejně jako v předešlých letech i v roce 2020 vydala vláda nařízení o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě...

Jednorázové náhrady nemajetkové újmy při závažných úrazech zaměstnance po novele zákoníku práce

Jednorázové náhrady nemajetkové újmy při závažných úrazech zaměstnance po novele zákoníku práce

Podmínky pro přiznání příspěvku na bydlení se od července změní

DoporučujemeOd 1. července 2020 se pro účely příspěvku na bydlení mění okruh společně posuzovaných osob. Žadatelé o tuto dávku státní sociální podpory budou muset do příslušného formuláře nově uvádět všechny...

Ze života ZO

V pátek 15. 11. 2019 se konala v Pardubicích – Černé za Bory členská schůze ZO OS UNIOS innogy Hradec Králové, členů z lokality Pardubice a Chrudim. Již tradiční podzimní setkání odborářů se konalo ve...

1 - 7 z 7