Zpravodaj
1 - 15 z 41
Rozhodnutí VV k akcím v roce 2021
Koulení v Olomouci
Zákoník práce po novele – část V. – vliv překážek v práci na dovolenou a ostatní změny
Zákoník práce po novele – část IV. – dovolená za kalendářní rok, její poměrná část a dodatková dovolená
Novela zákoníku práce – přehled hlavních změn
Srážení členských příspěvků zaměstnavatelem v konfrontaci s GDPR
Věk neovlivní skončení nájmu bytu na dobu určitou
Nájemné jste povinni uhradit do konce výpovědní doby
Byt je třeba protokolárně předat
Pronajímatel nesmí požadovat jiná plnění než uvedená v zákoně
Důvody výpovědi jsou nepravdivé
Přiměřená doba na oddech a jídlo
Požadavky pro řádný výkon práce
Nošení pracovního oděvu a jmenovky
Příplatek za zastupování
1 - 15 z 41