O nás

Odborový svaz UNIOS je samostatným, nezávislým, dobrovolným sdružením fyzických osob, a to zaměstnanců různých povolání pracujících v organizacích veřejného a soukromého sektoru, zejména služeb. Sdružuje také jiné fyzické osoby, zejména studenty, ženy na mateřské dovolené, důchodce a nezaměstnané.

Předmětem činnosti svazu je zejména:

 • ochrana a prosazování pracovněprávních, mzdových a sociálních zájmů členů
 • poradenská a konzultační činnost zejména v oblasti kolektivního vyjednávání, pracovněprávní, mzdové, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hospodaření ZO/MO
 • výchova a vzdělávání svých funkcionářů a členů
 • poskytování právní pomoci členům, ZO/MO a orgánům svazu
 • zastupování členů svazu před soudem
 • poskytování sociálních podpor, výpomocí a příspěvků
 • kontrola nad stavem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci u jednotlivých zaměstnavatelů

Odborový svaz je členem Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) a evropských i celosvětových organizací, které sdružují odboráře z veřejných služeb a veřejné správy.

Logo OS UNIOS
Základní údaje
 • centrála svazu: Táboritská 1000/23, Žižkov, 130 00 Praha 3
 • ičo: 00006068
 • datová schránka: 8bxcg6i
 • telefon: +420 773 606 161
 • email: osunios@osunios.cz