O nás

Odborový svaz UNIOS je samostatným, nezávislým, dobrovolným sdružením fyzických osob, a to zaměstnanců různých povolání pracujících v organizacích veřejného a soukromého sektoru, zejména služeb. Sdružuje také jiné fyzické osoby, zejména studenty, ženy na mateřské dovolené, důchodce a nezaměstnané.

Předmětem činnosti svazu je zejména:

  • ochrana a prosazování pracovněprávních, mzdových a sociálních zájmů členů
  • poradenská a konzultační činnost zejména v oblasti kolektivního vyjednávání, pracovněprávní, mzdové, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hospodaření ZO/MO
  • výchova a vzdělávání svých funkcionářů a členů
  • poskytování právní pomoci členům, ZO/MO a orgánům svazu
  • zastupování členů svazu před soudem
  • poskytování sociálních podpor, výpomocí a příspěvků
  • kontrola nad stavem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci u jednotlivých zaměstnavatelů

Odborový svaz je členem Českomoravské konfederace odborových svazů a evropských i celosvětových organizací, které sdružují odboráře z veřejných služeb a veřejné správy.

Logo OS UNIOS
Základní údaje
  • Centrála svazu: RADOST, náměstí W. Churchilla 2, 130 00 Praha 3, Česká republika
  • Ič: 00006068
  • E-mail: osunios@osunios.cz