Příplatek za zastupování
17.03.2018 | Zpravodajství OS | Články | Přečteno: 1 123x

Dotaz: Pracuji dlouhá léta v technických řídících funkcích na střední úrovni – jedná se o řízení technických oddělení nebo úseků výrobních provozů nebo závodu. Před více než čtyřmi lety došlo k situaci, že na jednom z oddělení závodu, které je v „pavouku“ na úrovni toho mnou řízeného, odešel jeho vedoucí (rozvázání pracovního poměru z jeho iniciativy), a jelikož se vzhledem k vysoké specializaci předmětného pracovního zařazení hledala obtížně náhrada, byl jsem požádán o zástup v řízení předmětného útvaru po dobu, než se někdo vhodný najde. Vzhledem k mým dosavadním zkušenostem jsem řízení od počátku zástupu slušně zvládl i se současným řízením mého útvaru. Jako náhrada mzdy mi bylo placeno 50 % základního platu kolegy, který odešel – ale po dobu půl roku, jak stanoví kolektivní smlouva. Po půl roce bylo ředitelem konstatováno, že oba mnou řízené úseky fungují dobře, ten pro mne nový lépe než předtím, ale náhrada mzdy ve výši 50 % mi už nemůže být vyplácena. S mým souhlasem mi ředitel snížil můj příplatek na výši jen prémie k platu v této funkci, tedy výsledný příplatek je na úrovni asi 15 % platu mého kolegy. Tak už řídím dvě oddělení více než 4 roky, protože obsazení místa se i z nákladových důvodů už nehledá. Po celou dobu je však toto mé druhé oddělení vedeno organizačně zcela odděleně, má své hospodaření s měsíčním vyhodnocováním, má své oddělené personální obsazení, oddělenou pracovní tématiku – jen vedoucího ušetřili, protože útvar řídím já spolu se svým útvarem. Vzhledem k tomu, že patřím k lidem, kteří se snaží obětavě pro firmu pracovat, ani mi uvedený stav nepřipadal jako nějaká moje oběť. Často se však zamýšlím nad tím, že mé finanční ohodnocení není adekvátní, firma na mě šetří za ta léta velké peníze a nejsem si jist, zda z pohledu práva nemám nárok na lepší ohodnocení, případně i s náhradou prostředků neprávem mi nevyplacených v předmětném více než čtyřletém období.

Dotaz: Pracuji dlouhá léta v technických řídících funkcích na střední úrovni – jedná se o řízení technických oddělení nebo úseků výrobních provozů nebo závodu. Před více než čtyřmi lety došlo k situaci, že na jednom z oddělení závodu, které je v „pavouku“ na úrovni toho mnou řízeného, odešel jeho vedoucí (rozvázání pracovního poměru z jeho iniciativy), a jelikož se vzhledem k vysoké specializaci předmětného pracovního zařazení hledala obtížně náhrada, byl jsem požádán o zástup v řízení předmětného útvaru po dobu, než se někdo vhodný najde. Vzhledem k mým dosavadním zkušenostem jsem řízení od počátku zástupu slušně zvládl i se současným řízením mého útvaru. Jako náhrada mzdy mi bylo placeno 50 % základního platu kolegy, který odešel – ale po dobu půl roku, jak stanoví kolektivní smlouva. Po půl roce bylo ředitelem konstatováno, že oba mnou řízené úseky fungují dobře, ten pro mne nový lépe než předtím, ale náhrada mzdy ve výši 50 % mi už nemůže být vyplácena. S mým souhlasem mi ředitel snížil můj příplatek na výši jen prémie k platu v této funkci, tedy výsledný příplatek je na úrovni asi 15 % platu mého kolegy. Tak už řídím dvě oddělení více než 4 roky, protože obsazení místa se i z nákladových důvodů už nehledá. Po celou dobu je však toto mé druhé oddělení vedeno organizačně zcela odděleně, má své hospodaření s měsíčním vyhodnocováním, má své oddělené personální obsazení, oddělenou pracovní tématiku – jen vedoucího ušetřili, protože útvar řídím já spolu se svým útvarem. Vzhledem k tomu, že patřím k lidem, kteří se snaží obětavě pro firmu pracovat, ani mi uvedený stav nepřipadal jako nějaká moje oběť. Často se však zamýšlím nad tím, že mé finanční ohodnocení není adekvátní, firma na mě šetří za ta léta velké peníze a nejsem si jist, zda z pohledu práva nemám nárok na lepší ohodnocení, případně i s náhradou prostředků neprávem mi nevyplacených v předmětném více než čtyřletém období.

Prosím o odborné právní stanovisko, předem Vám za ně děkuji.

Odpověď: Z obsahu Vašeho dotazu vyplývá, že jste zřejmě zaměstnán u zaměstnavatele, který provozuje podnikatelskou činnost a svým zaměstnancům poskytuje mzdu (není uveden v § 109 odst. 3 zák. práce). V tomto případě Vám podle platných právních předpisů, zejména podle zákoníku práce, příplatek za zastupování nenáleží. Náležel by Vám pouze v tom případě, že by byl sjednán v kolektivní nebo jiné smlouvě nebo stanoven ve vnitřním předpisu. Další zastupování bez příplatku jste mohl odmítnout, dokud Vám nebude v odpovídající výši poskytován příplatek za zastupování. Samozřejmě že to lze řešit například odměnami, zvýšením mzdy atd. V tomto smyslu je nutné jednat se zaměstnavatelem.

Pokud byste byl zaměstnán u zaměstnavatele, který je uveden v § 109 odst. 3 zák. práce, tj. který nepodniká a svým zaměstnancům poskytuje plat (například se jedná o příspěvkové organizace), potom by Vám podle § 124 zák. práce příplatek za vedení náležel ze zákona.

JUDr. Jaromír Zrutský 

Do systému vložil:
JUDr. ZRUTSKÝ Jaromír
Témata
dotazy-clenupravo
Další články
Titulek
7. dubna – Světový den zdraví – Žádný zisk z pandemie
Rozhodnutí VV k akcím v roce 2021
PF 2021
Zrušení všech Regionálních školení KM
Ochranné rukavice pro práci s ruční řetězovou pilou
Zákoník práce po novele – část V. – vliv překážek v práci na dovolenou a ostatní změny
Zákoník práce po novele – část IV. – dovolená za kalendářní rok, její poměrná část a dodatková dovolená
Mezinárodní vzpomínkový den
Světový den zvýšení povědomí o autismu
O přestupném roce
Jaká výročí nás čekají v roce 2020?
PF 2020
Půjdem spolu na betlémy...
Svatomartinské slavnosti
Za dobrým vínem a příjemnými zážitky