Důvody výpovědi jsou nepravdivé
01.05.2018 | Zpravodajství OS | Články | Přečteno: 938x

Dotaz: Chtěla bych Vás poprosit o radu. Jedná se o bydlení, jsem sama s dítětem v nájmu (doba neurčitá), bydlíme tady přesně rok a dnes mi pronajímatelé dali výpověď z nájmu, jako důvod uvedli, že byt potřebuje pronajímatelka zpět pro svou maminku. Před rokem nám tvrdili, že maminka je po cévní mozkové příhodě a už se do bytu nevrátí. Teď mi tvrdili, že maminka (ročník 34) se zázračně zlepšila a bude tady bydlet opět sama. Chodí prý s chodítkem dobře. Byt je umístěn dvě patra pod a nad úrovní výtahu, musí se tedy buď vyjet o dvě patra výše, než je byt, a sejít je, nebo naopak o dvě patra níže a vyjít. Ač maminku neznám, z kusých informací soudím, že je to od nich jen záminka (jednou jsem se ozvala, že je postup pronajímatelů vůči mně nesprávný). Jak postupovat, pokud si myslím, že jejich důvod výpovědi se nezakládá na pravdivé skutečnosti?

Dotaz: Chtěla bych Vás poprosit o radu. Jedná se o bydlení, jsem sama s dítětem v nájmu (doba neurčitá), bydlíme tady přesně rok a dnes mi pronajímatelé dali výpověď z nájmu, jako důvod uvedli, že byt potřebuje pronajímatelka zpět pro svou maminku. Před rokem nám tvrdili, že maminka je po cévní mozkové příhodě a už se do bytu nevrátí. Teď mi tvrdili, že maminka (ročník 34) se zázračně zlepšila a bude tady bydlet opět sama. Chodí prý s chodítkem dobře. Byt je umístěn dvě patra pod a nad úrovní výtahu, musí se tedy buď vyjet o dvě patra výše, než je byt, a sejít je, nebo naopak o dvě patra níže a vyjít. Ač maminku neznám, z kusých informací soudím, že je to od nich jen záminka (jednou jsem se ozvala, že je postup pronajímatelů vůči mně nesprávný). Jak postupovat, pokud si myslím, že jejich důvod výpovědi se nezakládá na pravdivé skutečnosti?

Najít byt v současném nedostatku malých bytů je hrozně náročné, před rokem jsme hledali 3 měsíce, původní pronajímatelé chtěli byt rekonstruovat, tak nám neprodloužili smlouvu, a nikde nás nechtěli, ze zájemců o byt si vždy vybrali jednotlivce nebo pár. Moji maminku to stálo život, byla z toho, že skončíme na ulici, tak ve stresu, že měla mrtvici a půl roku na to zemřela. Už ten hrozný stres nezvládnu. Moc děkuji za radu.

Odpověď: V dotaze poukazujete na to, že jste obdržela ze strany pronajímatele výpověď, kde je uvedeno, že byt potřebuje pronajímatel pro svoji matku, tedy osobu blízkou. Zároveň jste vyslovila pochybnosti o tom, zda tento výpovědní důvod je pravdivý.

V souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, § 2288 odst. 2 písm. b) může pronajímatel vypovědět nájem bytu na dobu neurčitou v tříměsíční výpovědní době mimo jiné v případě, že potřebuje byt pro svého příbuzného nebo pro příbuzného svého manžela v přímé linii nebo ve vedlejší linii v druhém stupni.

Výpověď nájmu bytu vyžaduje písemnou formu a musí dojít druhé straně. Výpovědní doba běží od prvního dne kalendářního měsíce následujícího poté, co výpověď došla druhé straně. Ve výpovědi musí pronajímatel uvést poučení nájemce o jeho právu vznést proti výpovědi námitky a navrhnout přezkoumání oprávněnosti výpovědi soudem, jinak je výpověď neplatná. Také musí náležitě popsat důvod výpovědi (například, že chce mít maminku blíže svého bydlení, aby o ni mohl denně pečovat). Pokud tyto náležitosti výpověď nesplňuje a chcete se proti takovéto výpovědi bránit, musíte podat proti ní námitky a do dvou měsíců od doručení výpovědi žalobu na neplatnost výpovědi (přezkoumání výpovědi soudem).

Občanský zákoník na takovouto situaci pamatuje i jinak, a sice v ust. § 2289. V případě, že by pronajímatel nevyužil byt do jednoho měsíce po vyklizení bytu nájemcem k účelu uvedenému ve výpovědi, je povinen nájemci byt znovu pronajmout nebo mu nahradit škodu. Tato lhůta (1 měsíc od vyklizení bytu) neběží po dobu potřebnou k úpravě bytu, bylo-li s úpravou započato nejdéle do dvou týdnů po vyklizení bytu a je-li v ní řádně pokračováno.

Při hledání bytu se jako matka samoživitelka zkuste obrátit na sociální nebo bytový odbor místně příslušného obecního nebo městského úřadu. 

JUDr. Jitka Kocianová

Do systému vložil:
JUDr. KOCIANOVÁ Jitka
Témata
dotazy-clenupravo
Další články
Titulek
7. dubna – Světový den zdraví – Žádný zisk z pandemie
Rozhodnutí VV k akcím v roce 2021
PF 2021
Zrušení všech Regionálních školení KM
Ochranné rukavice pro práci s ruční řetězovou pilou
Zákoník práce po novele – část V. – vliv překážek v práci na dovolenou a ostatní změny
Zákoník práce po novele – část IV. – dovolená za kalendářní rok, její poměrná část a dodatková dovolená
Mezinárodní vzpomínkový den
Světový den zvýšení povědomí o autismu
O přestupném roce
Jaká výročí nás čekají v roce 2020?
PF 2020
Půjdem spolu na betlémy...
Svatomartinské slavnosti
Za dobrým vínem a příjemnými zážitky