Zpravodaj
Program Antivirus prodloužen a rozšířen
30.11.2021 | Zpravodajství OS | Pro členy svazu | Přečteno: 1 363x

Vláda ČR na svém zasedání dne 29. 11. 2021 rozhodla o dalším prodloužení režimu A a znovuzavedení režimu B.

Režim A

Čerpání příspěvku v tomto režimu bylo naposledy prodlouženo do konce roku 2021. Nyní byl opětovně prodloužen, a to do dne 28. 2. 2022. V režimu A lze čerpat příspěvek na náklady, které zaměstnavateli vzniknou vyplacením náhrady mzdy zaměstnanci za dobu trvání nařízené karantény nebo izolace z důvodu onemocnění COVID-19.

Výše příspěvku činí 80 % vyplacené náhrady mzdy a odvodů, maximálně však 39 000 Kč na zaměstnance měsíčně.

Režim B

Čerpání příspěvku v tomto režimu bylo původně ukončeno ke dni 31. 5. 2021. Nyní bude možno čerpat příspěvek na náklady, které zaměstnavateli vzniknou v období ode dne 1. 11. 2021 do dne 28. 2. 2022 vyplacením náhrady mzdy zaměstnanci, jemuž nebylo možno přidělovat práci z důvodu poklesu odbytu, omezení dostupnosti vstupů nebo omezení provozu v důsledku nepřítomnosti významné části zaměstnanců (30 % a více), kteří jsou v karanténě/izolaci či pečují o dítě.

Výše příspěvku činí 60 % vyplacené náhrady mzdy a odvodů, maximálně však 29 000 Kč na zaměstnance měsíčně.

Podrobnější informace a podmínky pro čerpání příspěvků na webu Ministerstva práce a sociálních věcí zde.

Zdroj:

https://www.mpsv.cz/documents/20142/2061970/TZ_29_11_2021_AntivirusAB.pdf/ff7aa9dc-f4d5-5b1a-8430-5ec8dd5c3d9d

Do systému vložil:
Mgr. ŠEBKOVÁ Ester
Témata
pravo
Další články
Podporujeme stávkovou pohotovost ČMKOS
ČMKOS vyhlásila stávkovou pohotovost
Cíle kolektivního vyjednávání 2023
Bylo, nebylo
Sportovní hry v Jetřichovicích
Demonstrace proti chudobě
Chystáme se na demonstraci
Sportovní hry v Jetřichovicích budou!
Turistika Kostelec u Zlína
Manifestační mítink ČMKOS
23. červen – Mezinárodní den veřejných služeb
Reakce odborových svazů veřejných služeb a správy na výsledky vyjednávání o platech na rok 2022
Výzva POS OS UNIOS na pořadatelství svazových sportovních her 2023
Mimořádný příspěvek při karanténě/izolaci – tzv. izolačka
Nový rok 2022
Kurzarbeit je tady!
Koronavirus a podpora ze strany státu – stav ke dni 9. 3. 2021
Koronavirus a podpora ze strany státu – stav ke dni 2. 2. 2021
Je povinností zaměstnance podrobit se testu na COVID-19 nebo očkování proti COVID-19?