Zpravodaj | Zpravodajství OS | Pro členy svazu
1 - 15 z 25
Výzva POS OS UNIOS na pořadatelství svazových sportovních her 2021
Koronavirus a podpora ze strany státu – stav ke dni 19. 5. 2020
Čekáte delší dobu na vyplacení dávky nemocenského pojištění?
Úlevy v oblasti bydlení
Nabídka hotelu Olšanka
K opatřením schváleným vládou, která se týkají ukončení nájmu bytu
Statistické zjišťování a odborové organizace
Veselé Velikonoce
Žádost o mimořádnou okamžitou pomoc
Ošetřovné
Hlavní mýty a polopravdy
Listina základních práv zaměstnance během epidemie koronaviru
1 - 15 z 25