Zpravodaj
16 - 30 z 194
Koulení v Olomouci
Zákoník práce po novele – část V. – vliv překážek v práci na dovolenou a ostatní změny
Zákoník práce po novele – část IV. – dovolená za kalendářní rok, její poměrná část a dodatková dovolená
Koronavirus a podpora ze strany státu – stav ke dni 10. 8. 2020
Zákoník práce po novele – část III – sdílené pracovní místo
Zákoník práce po novele – část II.
Zákoník práce po novele - část I
Novela zákoníku práce – přehled hlavních změn
Jednorázové náhrady nemajetkové újmy při závažných úrazech zaměstnance po novele zákoníku práce
Koronavirus a podpora ze strany státu – stav ke dni 9. 7. 2020
Podmínky pro přiznání příspěvku na bydlení se od července změní
Koronavirus a podpora ze strany státu – stav ke dni 2. 6. 2020
Novela zákoníku práce prošla Poslaneckou sněmovnou
Výzva POS OS UNIOS na pořadatelství svazových sportovních her 2021
Čekáte delší dobu na vyplacení dávky nemocenského pojištění?
16 - 30 z 194